Zajęcia manualno-plastyczne - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Zajęcia manualno-plastyczne

Archiwum > Zajęcia rozwijające zainteresowania


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA (MANUALNE-PLASTYCZNE)

Zajęcia plastyczne to najbardziej twórcze działanie, które wyzwala uczucia i emocje, a także pozwala na samorealizację. Istnieją różne formy aktywności, do których zalicza się rysowanie, malowanie, modelowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie itd. Twórczość plastyczna jest istotną formą aktywności dziecka, gdyż daje możliwość ekspresji. Zajęcia tego typu są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Dodatkowo wywołują radość i są sposobem na dobrą zabawę.                  Poza tym zajęcia te ćwiczą motorykę małą i dużą, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie.

Zabawy z plastyką dają możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, ćwiczenia pomagają kształtować cechy w psychice dziecka takie jak: wrażliwość na piękno, wyobraźnia, poczucie estetyki, pamięć wzrokowa, kreatywność, cierpliwość oraz sprawność  manualna.

Przygoda ze sztuką wspaniale wpływa na dzieci nieśmiałe, które dzięki twórczości plastycznej i wyrażanej w ten sposób  ekspresji własnej zyskują pewność siebie, rozwijają poczucie wartości, przełamują barierę niepewności i strachu, która im często towarzyszy na co dzień. Z  kolei dzieci nadpobudliwe w czasie tego typu zajęć mają możliwość rozładowania swojego napięcia. Natomiast z pewnością u wszystkich dzieci zajęcia plastyczne rozwijają wyobraźnię, fantazję i uczą zachowań społecznych.

Cele zajęć:
-rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka;
-rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi, operowanie narzędziami i materiałem;
-budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Olczak

Klasy: IVA, VIIIB, IIBPP, IIAPP
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego