Opłaty w szkole - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Opłaty w szkole

Informacje dla rodzicówKonto Rady Rodziców przy SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu

8720 3000 4511 1000 0002 5188 90

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023-2024 wynosi 70 zł.

Składka na Radę Rodziców można wpłacić jednorazowo albo w ratach.
Szczegóły dotyczące wpłat: u wychowawców klas.

Opłaty za obiady - informacja w sekretariacie.

Numer telefonu:
- 943549670 (sekretariat)
- 943549678 (starszy indendent)
***
grafika: posiłki dla uczniów

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.

Posiłki w szkole przyznawane są w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, a pomoc mogą otrzymać rodziny uzyskujące miesięczny dochód w wysokości do 1.200,00 zł netto na osobę w rodzinie (tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie).
Pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców/opiekunów ucznia po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Szczegółowe informacie można uzyskać:
W poniedziałki i wtorki w godzinach 7.30 — 11.00
W środy i czwartki w godzinach 13.00 — 15.30
osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15-15A
lub telefonicznie pod numerami: 94 35 52 309 / 94 35 52 394 / 94 35 52 395

Zapraszamy Państwa do składania wniosków!
***

© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego