„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU (17+1) DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY SOSW „OKRUSZEK" - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU (17+1) DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY SOSW „OKRUSZEK"

Archiwum > Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
W związku z realizacją inwestycji pn. „Autobus – droga bez barier do rehabilitacji – zakup autobusu w ramach likwidacji barier transportowych”, informujemy iż w lipcu 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu zrealizował zamówienie:

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU (17+1) DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY SOSW „OKRUSZEK"  

Całkowita wartość zamówienia wyniosła 256 885,50 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła 154.131,30 zł, a kwota finansowania ze środków Powiatu Kołobrzeskiego -  102.754,20 zł.

Samochód przeznaczony jest do przewozów podopiecznych z terenu powiatu kołobrzeskiego na zajęcia edukacyjne, sportowe i rehabilitacyjne.


© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego