Hipoterapia - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Hipoterapia

Zajęcia SpecjalistyczneHipoterapia jest jedną z form terapii, w której wykorzystuje się leczniczy wpływ kontaktu ze zwierzęciem (w tym przypadku koniem) na poprawę funkcjonowania pacjenta. W trakcie zajęć z hipoterapii, koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego, podczas którego specjalnie przeszkolony terapeuta dobiera ćwiczenia indywidualnie do potrzeb danego pacjenta, aby osiągnąć jak najlepsze efekty.  hipoterapia jest coraz chętniej stosowana, gdyż wpływa pozytywnie na sferę ruchową, psychiczną, emocjonalną, a także społeczną. Już podczas samego kontaktu z koniem, tj. dotykaniem go, przytulaniem itd. obserwuje się pozytywne efekty (np. poprawa nastroju, pozytywne nastawienie do terapii i innych osób). Ciepło ciała konia, a także rytmiczne ruchy podczas jazdy konnej wpływają na normalizację napięcia mięśniowego, a przez to swobodne i zamierzone ruchy pacjenta, które wcześniej sprawiały problem. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wplatane w standardową jazdę konną pozwalają na doskonalenie koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaangażowania w wykonywane czynności.

Zajęcia odbywają się w odpowiednio przystosowanym miejscu. Przede wszystkim powinno być ono znajome dla konia, oraz osłonięte przed osobami postronnymi. Hipoterapia może być prowadzona na wybiegu na zewnątrz budynku lub wewnątrz. Jest to uzależnione od warunków atmosferycznych, a także predyspozycji pacjenta. Zajęcia trwają najczęściej ok. 30 minut.

W zajęciach hipoterapii bierze udział hipoterapeuta, inny terapeuta, który spełnia zadanie pomocnika oraz osoba prowadząca konia. Każda z nich wypełnia określone zadania, które wpływają na efektywne i bezpieczne zajęcia, zarówno dla pacjenta, jak i dla konia.

Nasz Ośrodek organizuje zajęcia z hipoterapii w Stadninie Koni Michalski w Budzistowie.

Zajęcia finansowane są przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka”.

Realizacja zajęć hipoterapeutycznych
jako formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Od 16 marca 2022r. do 06 grudnia 2022r. w stadninie koni w Budzistowie – hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w  wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku. Celem prowadzenia oraz udziału dzieci        i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach hipoterapeutycznych jako formy aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej, jest ruchowe i korekcyjne tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju zmierzających do  eliminowania, w miarę możliwości, przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój psychofizyczny. Zakładane cele realizowane będą poprzez udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą  doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną. Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”.

Opracowanie: Beata Rebelska

© Copyright 2022 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego