Cele statutowe - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Cele statutowe

Stowarzyszenie "Przyjaciele Okruszka"

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, a także tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, turystyczno-krajoznawczym,
b) organizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
c) organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów dla rodziców i innych osób, które mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi,
d) organizowanie działalności oświatowej i kulturalnej,
e) inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia ról społecznych,
f) współpracę i wymianę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach,
g) pozafinansowe wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, zachęcanie ich do publicznych wystąpień ze swymi dziećmi i pełniejszej akceptacji,
h) kształtowanie w środowisku pełnosprawnych życzliwości i zrozumienia potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku i tolerancji rozwijanie umiejętności prawidłowego komunikowania swoich potrzeb i stanów emocjonalnych zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
i) gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego