Olimpiady Specjalne Polska - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Olimpiady Specjalne Polska

Archiwum > Inne


Olimpiady Specjalne Polska to sportowa organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym.  Celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.

Misja Olimpiad Specjalnych
Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Sport wpływa pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych osiągnięć, pokazywania swych talentów i umiejętności, daje szansę na nowe przyjaźnie oraz możliwość pełniejszego włączenia się w osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczności lokalnej. Ta forma aktywności wpływa na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych sportowych osiągnięć. Uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych to również szansa na nowe przyjaźnie i możliwość pełniejszego włączenia się w życie społeczności lokalnej.

Filozofia Olimpiad Specjalnych
Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych dostosowanych,  jeśli  to niezbędne,  do ich potrzeb i możliwości.

Mottem każdego olimpijczyka specjalnego są  słowa przysięgi olimpijskiej wypowiadane w trakcie ceremonii otwarcia zawodów sportowych:
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.”

Maskotką  jest Jeżyk, wykreowany przez wspaniałego  polskiego rysownika, przyjaciela Olimpiad Specjalnych, Pana Edwarda Lutczyna.
Oryginalny projekt maskotki - Jeżyk z jabłuszkiem - powstał w roku 1993, a w następnych latach powstawały kolejne Jeżyki symbolizujące dyscypliny sportowe uprawiane  przez naszych zawodników.

Opracowanie: Monika Tyszkiewicz - Machnio
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego