Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia Specjalistyczne


Zajęcia Rozwijające Kompetencje Emocjonalno-Społeczne adresowane są do uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, osobowościowych, a także środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w rożnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na obraz samego siebie i prawdopodobieństwo występowania zachowań nieakceptowanych społecznie.
Głównym celem zajęć jest rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z rozumieniem sytuacji społecznych oraz wypracowanie strategii postępowania w różnorodnych sytuacjach trudnych dla ucznia. Kluczowym elementem jest generalizacja umiejętności poprzez wdrażanie poznanych strategii w codziennym życiu.

Prowadząca: Kamilla Winiecka – pedagog, terapeuta TUS
© Copyright 2023 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego