O grupie wychowawczej - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

O grupie wychowawczej

Grupa wychowawcza


W Internacie SOSW „Okruszek” w Kołobrzegu nadrzędnym celem pracy opiekuńczo-wychowawczej  jest wszechstronny rozwój wychowanka w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.
Praca opiekuńczo-wychowawcza oparta jest w głównej mierze na opanowaniu przez wychowanków praktycznych umiejętności niezbędnych w życiu. Internat stwarza idealne warunki do zdobycia tych umiejętności.
Wszystkie realizowane zadania dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków.
Na co dzień uczymy samodzielności i zaradności, troski o utrzymanie higieny osobistej, prac porządkowych, dokonywania zakupów w sklepie, zasad bezpieczeństwa, zachowań społecznie akceptowanych, właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań.
Wychowankowie wdrażani są do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w internacie: urodziny wychowanków, Andrzejki, Mikołajki, Wieczór Wigilijny, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka. Wszystkie zajęcia organizowane są zgodnie z preferencjami wychowanków, dają im możliwość relaksu i aktywnego spędzania czasu.
Internat w SOSW „Okruszek” w Kołobrzegu jest czynny od poniedziałku do piątku. Zapewnia całodobową, kompleksową działalność opiekuńczo - wychowawczą.

Opracowanie: Renata Jasińska
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego