Logopedia - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Logopedia

Zajęcia Specjalistyczne


Podstawą pracy na zajęciach logopedycznych w SOSW „Okruszek” jest zabawa.  Ćwiczenia w interakcji z innymi dziećmi, z elementami rywalizacji i współpracy dają dużo radości i są bardziej efektywne. Ruch, muzyka, kolorowe pomoce, przedmioty codziennego użytku wykorzystane w nieoczekiwany przez dzieci sposób aktywizują i w naturalny sposób skłaniają uczniów do powtarzania zadań.
Cele oddziaływań logopedycznych zależne są od rodzaju zaburzeń, jakie wykazują uczniowie. Dlatego też zadania terapeutyczne logopedy są bardzo zróżnicowane i dotyczą zarówno dzieci mówiących jak i niemówiących. Praca z uczniem przebiega w oparciu o plan skonstruowany na podstawie wnikliwej diagnozy.
Podczas zajęć logopeda pracuje nad:
  • często zaburzonymi, podstawowymi funkcjami takimi jak oddychanie, połykanie, żucie
  • usprawnianiem narządów artykulacyjnych poprzez ćwiczenia czynne, bierne oraz masaże, w zależności od potrzeb dziecka, rozluźniające, wzmacniające czy mające charakter stymulacji.
  • wywołaniem głosek, sylab, całych słów
  • poszerzaniem słownictwa,
  • umiejętnością budowania wypowiedzi werbalnych i niewerbalnych z pomocą alternatywnych metod komunikacji,
  • rozwijaniem sprawności komunikacyjnych: społecznych, pragmatycznych                           i sytuacyjnych.


Prowadząca zajęcia:  mgr Dorota Filipczak-Wojnicz
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego