Rok szkoły w ruchu - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Rok szkoły w ruchu

Archiwum > Inne


Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może”
organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej.

Nasz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Okruszek" w Kołobrzegu na bieżąco realizuje zadania w określonych obszarach aktywności fizycznej:

Ruch w szkole

1. Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

Zajęcia wychowania fizycznego  - sala gimnastyczna
Na sali gimnastycznej uczniowie biorą udział grach i zabawach ruchowych służących rozwijaniu sprawności psychofizycznej. Zastosowanie ciekawych i różnorodnych form pracy pozwala na rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży.

2. Wychowanie fizyczne - alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2)

Zajęcia wychowania fizycznego - turystyka piesza
W ramach turystyki pieszej uczniowie wędrowali szlakiem kołobrzeskich pomników - Pomnik Sanitariuszki, Pomnik Zaślubin z Morzem, Pomnik Marynarzy. Odwiedzamy ciekawe miejsca - port jachtowy, rybacki, źródło solne. Zajęcia te umożliwiają doskonalenie umiejętności prawidłowego poruszania się w ruchu pieszym, pozwalają na lepsze poznanie miasta. Turystyka piesza bardzo dobrze przygotowuje do aktywnego spędzania wolnego czasu.

3. Edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

Regionalny Dzień Treningowy Programu Treningu Aktywności Motorycznej

W Regionalnym Dniu Treningowym Programu Treningu Aktywności Motorycznej, którego celem jest umożliwienie uczestnictwa  dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonym upośledzeniem aparatu ruchu. W  Dniu Treningowym uczestniczą zawodnicy z regionu zachodniopomorskiego. Konkurencje Dnia Treningowego odbywają się w trzech turach. W każdej z nich jest 10 stanowisk, na których rozgrywane są konkurencje. Na  każdym stanowisku zawodnikowi towarzyszy trener – terapeuta. W Dniu Treningowym nie ma rywalizacji między uczestnikami. Każdy z zawodników prezentuje swoje umiejętności indywidualnie. Nie ma podziału na kategorie wiekowe, grupy sprawnościowe.
Konkurencje Dnia Treningowego to:
  • Kręgle.
  • Podpór.
  • Przetoczenie
  • Pełzanie/Czołganie.
  • Pokonanie nierównego podłoża.
  • Przechodzenie przez tunel.
  • Rzut piłeczką palantową (tenisową) z dowolnej pozycji.
  • Rzut piłeczką palantową (tenisową) do celu z dowolnej pozycji.
  • Zbieranie przedmiotów.
  • Nakładanie kółek na stojak.

Internat: Zajęcia sportowe na Orliku
Wychowankowie internatu cyklicznie uczestniczą w zajęciach sportowych na Orliku. Chłopcy mają możliwość rozgrywania meczu piłki nożnej, a dziewczynki ćwiczą ze skakanką, piłką do kosza lub siatkówki. W ramach zajęć podopieczni poznają podstawowe zasady gier sportowych i mają możliwość przećwiczenia ich w praktyce. Zajęcia dostosowane są do możliwości i zainteresowań wychowanków.

Internat: Wycieczki
Podopieczni internatu uczestniczą w wycieczkach. Kolejny raz będą mieli okazję skorzystać z popołudniowych zajęć w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” finansowanego przez Gminę Miasto Kołobrzeg. W maju i czerwcu 2014r. zostały zaplanowane wycieczki do Latarni Morskiej w Kołobrzegu oraz piknik w Porcie Jachtowym. Oba wyjścia będą połączone z aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Wychowankowie będą mieli możliwość rozegrania meczu piłki nożnej na plaży, wyłoniony zostanie internacki mistrz gry w boulle, a także spalimy zbędne kalorie podczas aerobiku na świeżym powietrzu.

Internat: Siłownia
Wychowankowie internatu regularnie uczestniczą w zajęciach na siłowni. Pod okiem instruktora nasi podopieczni korzystają z bieżni, orbitreka oraz ćwiczą na rowerku treningowym. Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do możliwości wychowanków i cieszą się ich dużym zainteresowaniem.

Szklanka mleka
"W bieżącym roku szkolnym „Okruszek” dołączył do grupy placówek oświatowych biorących udział w akcji przygotowanej przez Agencję rynku Rolnego pod hasłem SZKLANKA MLEKA. Uczniowie klas I- III i IV-VI przez 10 kolejnych miesięcy będą otrzymywać kartoniki mleka do spożycia na terenie szkoły. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Pierwsze kartoniki zostały już opróżnione ze smakiem. Nad sprawnym przebiegiem programu czuwają nauczyciele „Okruszka” Pani Regina Wójtowicz i Anna Leśniewska."

Owoce w szkole
"Już po raz drugi nasza placówka została wpisana na listę szkół zgłoszonych do udziału w programie „Owoce w szkole”.
Celem programu jest:
trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.
Zgłoszeni do programu uczniowie klas I – III będą otrzymywali przygotowane zestawy świeżych lub przetworzonych owoców i warzyw bezpłatnie. Porcje będą udostępniane dzieciom w dziesięciu wybranych tygodniach."

Święto Pieczonego ziemniaka
"W dniu 2 października 2013 r. w "Okruszku" odbyła się cykliczna impreza: "Święto Pieczonego Ziemniaka". Nauczyciele Krzysztof Biełooki, Wojciech Buszka i Rodosław Michałowski przygotowali wiele atrakcji związanych z ziemniakiem. Uczniowie brali udział w różnych konkurencjach i zabawach, m.in. rzut ziemniakiem do celu, sadzenie i zbieranie ziemniaków, bieg z ziemniakiem na paletce. Dzieci w międzyczasie wykonywały rzeźby stworków z warzyw i malowały piękne prace o tematyce jesiennej. Uczestnicy imprezy ze smakiem zjedli grillowane ziemniaki z pysznymi sosami, bawili się przy muzyce dyskotekowej, a na koniec otrzymali słodki poczęstunek."

4. Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli (obszar nr 4)
Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Okruszek" w Kołobrzegu aktywnie uczestniczą w wenętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

5. Pozalecyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Zajęcia sportowe - basen
Pływanie jest jednym ze sportów wszechstronnie rozwijających organizm. Ruch w wodzie pomaga harmonijnie kształtować ciało, przeciwdziała wadom postawy i otyłości. Zwiększa wydolność organizmu. Zajęcia na basenie mają pomóc opanować sztukę pływania, przełamać lęk przed głęboką wodą, wdrożyć uczniów do zachowania ostrożności podczas pobytu nad zbiornikami wodnymi. Mają również rozbudzać zainteresowania uczniów, pomagać przezwyciężać własne słabości i uwierzyć we własne siły, wskazywać atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.
Zajęcia na basenie odbywają się raz w tygodniu. W czasie tych zajęć uczniowie mają możliwość minimum przez godzinę przebywać w wodzie.  Pozostały czas jest przeznaczony na dojście ze szkoły na basen z nauką bezpiecznego poruszania się po ulicach, a także rozwijanie umiejętności samoobsługowych w szatni związanych z rozbieraniem i ubieraniem się oraz myciem.
Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem. Pomimo, iż nie jesteśmy nastawieni na pływanie wyczynowe, to jednak nasi uczniowie mają możliwość sprawdzić swoje umiejętności na zawodach pływackich. W roku szkolnym 2011/2012 z zawodów w Szczecinie przywieźli medale. Cieszy nas jednak  każdy sukces związany z pokonywaniem własnych ograniczeń i lęków – wejście na głęboką wodę,  przepłynięcie jednej długości basenu, czy choćby znalezienie własnej szafki w szatni.

Zawody pływackie
12 marca 2014 r uczniowie z SOSW „Okruszek” brali udział w XI Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych województwa zachodniopomorskiego. Zawody odbywały się na basenie Szczecińskiego Domu Sportu w Szczecinie. Grupa w 6-ciu uczniów pod opieką p. Leszka Pytla i p. Wojciecha Buszki startowała w konkurencjach na 25, 50 i 100 metrów. Oto wyniki naszych reprezentantów:
Borok Szymon  - złoty medal na 50m. i srebrny na 100m
Czachorowski Paweł – brązowy medal na 100m. i czwarte miejsce na 50 metrów
Czerniak Marcin – brązowy medal  na 25 metrów
Laskowski Damian – zdobył 2 złote medale w konkurencjach 25m i 50m
Stachów Michał – 2 srebrne medale na 25m i 50m
Terefeńko Gracjan – piąte miejsce w starcie na 25 metrów
Chłopcy dali z siebie wszystko starając się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Podczas zawodów mogli zaprezentować swoje umiejętności trenowane przez cały rok podczas zajęć pozalekcyjnych na basenie Aquapark Milenium w Kołobrzegu.

 
Tenis stołowy
Tenis stołowy jest bardzo popularną dyscypliną w Polsce. Tenis stołowy zwany również ping-pongiem (mylnie nazywany pin-pongiem lub pim-pongiem) to gra sportowa, w której uczestniczą 2 (gra pojedyncza – singel) lub 4 osoby (gra podwójna – debel) polegający na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką na drugą połowę stołu.
Program nauczania gry tenisa stołowego realizowany jest na zajęciach sportowych w ramach godzin pozalekcyjnych i wychowania fizycznego w wymiarze jedna godzina tygodniowo.
Celem jest opanowanie niezbędnych umiejętności ,które pozwolą uczniom na udział  w turniejach tenisa stołowego organizowanych przez Olimpiady Specjalne i turnieje organizowane na terenie naszego miasta dla młodzieży niepełnosprawnej.
Efektem dotychczasowej pracy uczniów był start 10.11.2013 w Amatorskim Turnieju Tenisa Stołowego im.Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu i 14.11.2013 w Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w Trzebiatowie.

 
Zajęcia hipoterapeutyczne
Zajęcia z hipoterapii realizowane są na terenie ośrodka jeździeckiego w Budzistowie. W zajęciach uczestniczą uczniowie niepełnosprawni intelektualnie z mózgowym porażeniem dziecięcym i z autyzmem. Celem prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami, jest ruchowe i korekcyjne tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju zmierzających do  eliminowania, w miarę możliwości, przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój psychofizyczny. Założeniem realizacji zajęć hipoterapeutycznych jest wieloprofilowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych, której specyfika związana jest z obecnością konia jako współterapeuty. Zakładane cele realizowane są poprzez udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą  doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotna, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną.

  
Dogoterapia
Zajęcia z dogoterapii realizowane są na terenie SOSW „Okruszek". W zajęciach uczestniczą uczniowie niepełnosprawni intelektualnie (z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, z zespołem Downa). Celem prowadzenia zajęć z dogoterapii jest usprawnianie funkcji percepcyjnych i motorycznych oraz współdziałanie z innymi. Główne działania w doterapii to nawiązywanie psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza usprawnianie, a także ma korzystny wpływ na rozwój psychofizyczny i psychospołeczny dziecka . Kontakt ze zwierzęciem działa motywująco, dyscyplinująco i uspokajająco. Dzieci nie tylko uczą się kontaktować ze zwierzęciem, ale również nabierają pewności siebie, sa bardziej ufne i otwarte. Pies staje się przyjacielem, powiernikiem i przede wszystkim powodem do podejmowania aktywności ruchowych.

Zajęcia żeglarskie
Zajęcia  żeglarskie  realizowane przez SOSW „Okruszek" przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Celem realizowanych zajęć jest propagowanie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, usprawnianie ruchowe i uspołecznianie, kształtowanie umiejętności bezpiecznego wypoczynku nad wodą, i sportowej postawy, rozwijanie poprawnych form obcowania z pełnosprawnymi rówieśnikami. Regularne prowadzenie zajęć żeglarskich ma ogromny wpływ na rozwój  psychofizyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, przynosi pozytywne zmiany  w kształtowaniu takich cech osobowości jak: zdecydowanie, punktualność, aktywność, współdziałanie w grupie, wyrobienie niezależności i samodzielności, nabycie i utrwalenie umiejętności w zakresie samoobsługi. Nauka i doskonalenie umiejętności żeglowania rozwija pamięć, umiejętność kojarzenia, a nade wszystko dążenia do kontaktów z drugim człowiekiem i chęci sportowej rywalizacji. Trening sportowy wpływa dodatnio na podniesienie odporności i ogólnej wytrzymałości. Podsumowaniem realizacji zajęć jest coroczny (czerwiec) udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w obozie żeglarskim nad jeziorem w Starym Kaleńsku.

Ruch poza szkołą

6. Zajęcia zorganizowane (obszar 6)

„Mini Festyn Ekologiczny”
Uczniowie klasy I – III i IV – VI z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi pod kierunkiem pani Reginy Wójtowicz i Anny Leśniewskiej przygotowali dla całej społeczności szkolnej oraz członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Okruszka” wydarzenie społeczne pod nazwą „Mini Festyn Ekologiczny”.
Wydarzenie, które miało miejsce w naszej szkole  dnia 18 marca 2014 roku było podsumowaniem projektu Porcja Pozytywnej Energii. Miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne czyny względem najbliższego środowiska. Organizatorzy festynu opracowali scenariusz spotkania, zakupili potrzebne materiały i przygotowali  pomoce dydaktyczne.
Przedstawiciel organizatorów powitał serdecznie uczniów całej szkoły, przedstawił cel spotkania, a następnie wprowadził uczestników w temat zdrowego odżywiania zapoznając z Piramidą Zdrowego Żywienia i jej znaczeniem. Uczniowie wysłuchali również wiersza S. Kraszewskiego pt. „Dla każdego coś zdrowego”. Następnie dzieci w grupach tworzyły piramidy z wykorzystaniem szarego papieru i gotowych emblematów pokarmów.
Kolejnym zadaniem była segregacja śmieci. Na kartkę papieru w trzech kolorach należało nakleić odpady pamiętając o zasadzie segregacji: kolor żółty – plastik, kolor niebieski – szkło, kolor zielony – papier.  Po zakończeniu zadań nastąpiła prezentacja plakatów na tablicy. Ostatnim zadaniem było stworzenie zdrowych szaszłyków z przygotowanych produktów.
Wyżej wymienione działania miały wpływ na świadomość ekologiczną dzieci. Spotkanie  uświadomiło uczestnikom jak bardzo ważna jest  potrzeba ochrony środowiska, a także konieczność segregowania śmieci.


7. Zajęcia niezorganizowane (obszar 7)

Zajęcia teatrale
Głównym celem realizacji zajęć teatralnych w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie jest rozwijanie i pogłębianie świadomości samego siebie, odkrywanie własnych uzdolnień i możliwości, rozwijanie kreatywnej postawy wobec siebie i otaczającej rzeczywistości oraz stymulacja rozwoju różnych aspektów świadomości społecznej, empatii, komunikowania się, a zwłaszcza rozumienia sytuacji społecznych.   W zajęciach teatralnych bierze udział około trzydzieścioro dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 21 roku życia. W trakcie swojej wieloletniej działalności zespół przygotował i wystawiał przedstawienia zdobywając uznanie lokalnej publiczności. Przedstawienia przygotowywane przez zespół są dostosowane w formie i treści do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z autyzmem i z MPD. Duży ładunek emocji, wyrazista ekspresja, dobrze dobrana muzyka, ciekawa scenografia oraz efekty specjalne to atuty inscenizacji przygotowanych i prezentowanych przez zespół przed publicznością.

Zajęcia taneczne
Zajęcia taneczne oparte na różnych formach ekspresji ruchowej w istotny sposób wzbogacają warsztat pracy edukacyjno- terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Dlatego też w placówce prowadzone są cyklicznie zajęcia sportowo- taneczne. Biorą w nich udział uczniowie klas I- III niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w postaci autyzmu.
Cele zajęć:
zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dzieci
usprawnianie świadomości ciała
integracja zespołów klasowych
kształtowanie ekspresji twórczej
wdrażanie do prezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością.
Uczniowie prezentują zdobyte umiejętności podczas uroczystości na terenie placówki, jak i poza nią m.in. w „Warsztatach artystycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z woj. Zachodniopomorskiego” w ramach „Przeglądu Twórczości- Plejada Talentów”.

8. Aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8)

Piknik integracyjny
Co roku w  ośrodku odbywa się „Piknik Integracyjny" , którego celem jest integracja uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszyscy aktywnie uczestniczą w zabawach tematycznych i konkurencjach sportowych. Podczas wspólnej zabawy uczniowie mają możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami sportowymi nabytymi podczas zajęć z wychowania fizycznego. Rodzice i nauczyciele aktywnie wspierają uczniów w wykonywaniu kolejnych zadań. Podsumowaniem Pikniku jest zawsze  wspólna zabawa oraz degustacja smacznych potraw przygotowanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

9. Aktywny wypoczynek (obszar nr 9)

Uczniowie z wychowawcami korzystają z portalu społecznościowego Facebook "Rok Szkoły w Ruchu". Chętnie umieszczają posty, informacje i zdjęcia dotyczące życia sportowo - kulturalnego szkoły i internatu za pośrednictwem własnej strony Facebook: https://www.facebook.com/soswnauczyciele
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego