Program "Aktywna tablica" - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Program "Aktywna tablica"

Archiwum > Innowacje, projekty, programyw SOSW „Okruszek” w Kołobrzegu

„Aktywna tablica” to rządowy program na lata 2020- 2024 wspierający rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w sferze użytkowania technologii informacyjnych (TiK) w życiu codziennym i na zajęciach edukacyjnych. Służy rozbudowie infrastruktury szkoły i wspiera jej cyfryzację. Efektem użytkowania sprzętu pozyskanego z programu ma być większe zainteresowanie uczniów prezentowanymi treściami i łatwiejsze przyswojenie materiału. „Aktywna tablica” ma ułatwić nauczycielom realizację celów zawartych w podstawie programowej. Dodatkowo program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu uczniów, zwłaszcza uczących się w małych szkołach lub z niepełnosprawnościami. Ponadto program, poprzez rozbudowanie zaplecza multimedialnego placówki uwzględnia sytuację, w której ponownie nauczanie i uczenie się jest realizowane w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki dofinansowaniu Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w SOSW „Okruszek” mogła zakupić ekran dotykowy oraz 4 laptopy. Jednocześnie wymogiem programu jest to, aby każda klasa szkoły podstawowej realizowała średnio 5 godzin tygodniowo z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach „Aktywnej tablicy”, co jest dokumentowane adnotacją w dzienniku lekcyjnym: „AT”- która oznacza „zajęcia zrealizowano z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020- 2024”.

Więcej informacji:

Aleksandra Politowska
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego