Historia placówki - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Historia placówki

Historia placówki
 • 1 stycznia 1987 - w budynku przy ulicy Brzozowej rozpoczął pracę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wszedł: oddział przedszkolny, dwa oddziały szkoły życia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, dwie klasy łączone dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, świetlica oraz internat.
 • 18 marca 1987 - odbyła się uroczystość oficjalnego oddania do użytku, zaadoptowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych intelektualnie siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
 • 1987-1991 - dyrektorem ośrodka była pani Teresa Dąbrowska.
 • 1991 - funkcje dyrektora ośrodka obejmuje pan Antoni Szarmach - twórca Klubu Żeglarzy Niepełnosprawnych „Kliwer”.
 • Wrzesień 1997 - dyrektorem zostaje pani Anna Fijałkowska-Zabielska, w tym czasie zorganizowano w ośrodku dwa zespoły rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 • 1999/2000 - utworzono w placówce klasę przysposabiającą do zawodu o  specjalności: pomoc szwaczki i konserwatora maszyn szwalniczych, dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • 2000/2001  - w tym roku szkolnym utworzono na terenie placówki oddział dla dzieci z autyzmem.
 • 2003 - przyjęto do ośrodka dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
 • 27 lutego 2004 - to ważna data dla naszej placówki, tego dnia z inicjatywy nauczycieli i rodziców nadano placówce nazwę „Okruszek”.
 • 1 marca 2006 - 31 sierpnia 2007 - pełniącą obowiązki dyrektora była pani Beata Stepka.
 • 1 września 2007 - 31 grudnia 2010 - dyrektorem była pani Anna Mieczkowska.
 • Styczeń 2008 - powstaje Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka".
 • 1 stycznia 2011 - 31 sierpnia 2011 - pełniącą obowiązki dyrektora była pani Joanna Szymańska.
 • Od 1 września 2011 - dyrektorem ośrodka zostaje pani Joanna Szymańska.
 • 2012 - Jubileusz 25-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek”.
 • 2012-2015 - ośrodek został wyposażony w sześć tablic multimedialnych.
 • 2013 - w ośrodku zamontowano windę.
 • 2013 - szkołą otrzymała certyfikat "Szkoła w ruchu".
 • 2014 - zarząd województwa zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla regionu nadał placówce Złotą Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego.
 • 2015 - udział drużyny z Okruszka  w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles USA i zajęcie III miejsca w turnieju koszykówki.
 • 2016 - szkoła otrzymała 9-osobowy samochód Mercedes Vito Tourer.
 • 1 września 2017 - rozpoczyna działalność Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
 • 2017 - Rzecznik Praw Dziecka nadał ośrodkowi Odznakę Honorową za Zasługi Dla Ochrony Praw Dziecka.
 • 2017 - Fundacja na Rzecz Osób, którym Wędruje się trochę trudniej „Uwierz w nas” zorganizowała wernisaż fotograficzny „My też”, który odbył się w Muzeum Oręża Polskiego.
 • 2017 - jubileusz 30-lecia placówki.
 • 2017 - Warsztaty „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”; otrzymaliśmy Certyfikat Szkoła Przyjazna Osobom niewidomym.
 • 2017 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uhonorowało ośrodek odznaką "Przyjaciel Dziecka".
 • 2018 - otrzymaliśmy Medal Konwalii za wieloletnią pracę na rzecz dobra osób niepełnosprawnych, za nieustanne czuwanie nad przestrzeganiem ich praw i za wspaniałe efekty edukacji, gwarantujące pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
 • 2018 - kołobrzeski starosta pan Tomasz Tamborski przekazał zakupiony przez Powiat Kołobrzeski, z dofinansowaniem PFRON 17-osobowy samochód marki Mercedes, z dostosowaniem do transportu osób na wózkach inwalidzkich. Samochód przeznaczony jest do przewozów podopiecznych z terenu powiatu kołobrzeskiego na zajęcia edukacyjne, sportowe i rehabilitacyjne.
 • Czerwiec 2018 - swoją działalność zakończyła Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 z oddziałem przedszkolnym w SOSW Okruszek z siedzibą w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu.
 • 2019 - kapitalny remont dachu i rynien na budynku ośrodka.
 • 2019 - zakończenie funkcjonowania Gimnazjum Specjalnego nr 1.
 • 2020 - przebudowanie od podstaw systemu wentylacji i budynku ośrodka.
 • 2020 - wyposażenie sali rehabilitacyjnej i lekcyjnej w profesjonalny podnośnik transportowy, służący do podnoszenia i przemieszczania uczniów z zaburzeniami w przemieszczaniu się.
 • 2021 - dyrektorem zostaje pani Helena Rudzis-Gruchała, wicedyrektorem pan Dariusz Wojciechowski.
 • 2022 - wicedyrektorem zostaje pani Anna Leśniewska.
 • 2023 - wicedyrektorem zostaje pani Małgorzata Mularczyk.
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego