Klauzula informacyjna - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Klauzula informacyjna

Stowarzyszenie "Przyjaciele Okruszka"

dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” w Kołobrzegu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na    Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” w Kołobrzegu, z siedzibą przy ul. Brzozowej 2, 78 – 100 Kołobrzeg.

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia  działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu.
  2. Państwa dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia.
  3. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  4. Dostęp do Państwa danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia,   ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Mają państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
  7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  poddawane profilowaniu.
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego