SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Grafika: Uczniowei
Grafika: szkoła
Szkoła istnieje od 1987 roku

Działamy po to, aby:
  • Nasi uczniowie mieli jak najlepsze warunki rozwoju
  • Ich rodzice darzyli nas zaufaniem
  • Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
  • Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku


W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Okruszek w Kołobrzegu wchodzą następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Okruszek*

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Okruszek**

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.
W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.
Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.

Podstawa prawna:
*Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
**Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.


grafika: informacje
***
***
grafika: info
***
plakat rekrutacja
Więcej informacji - otwórz
***

plakt: fundacja
Fundacja "Dobroć serc " serdecznie zaprasza na spotkania GRUPY WSPARCIA.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 698001937, +48 503 032 326 lub +48 512 177 758
***
„Przemoc jest słaba” to hasło miejskiej kampania antyprzemocowej zorganizowanej przez Urząd Miasta, Wydział Spraw Społecznych i Pełnomocnika Prezydenta ds. Równego Traktowania Małgorzatę Maj.
Więcej na: https://i-kolobrzeg.pl/aktualnosc-1028-przemoc_jest_slaba.html
Grafika: przemoc jest słaba
Grafika: Przemoc jest słaba
***
Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych
funkcjonuje w Centrum Usług Społecznych przy ul. Okopowej 15 A (parter, wejście od strony parkingu).
Numer telefonu 94 71 36 145


***
Kołobrzeg finalistą Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku - więcej:
***
Grafika: kreatywna matematyka
***

Badanie na temat jakości życia w Kołobrzegu
oraz diagnozy potrzeb usług społecznych. Więcej:
***
grafika: regionalne pogotowie kryzysowe
Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego
Powiat Kołobrzeski - ul. Artura Grottgera 11 w Kołobrzegu
czynny w godzinach 08:00-20:00
e-mail: pcpr@kolobrzeg.powiat.pl
telefony kontaktowe: 94 310 80 20, 94 310 80 21, 94 310 80 22, 94 310 80 24
Więcej:
***
Grafika: telefon zaufania dla dzieci
***Wystawa pokonkursowa „Stop uzależnieniom”

W piątek 24.05 w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs „Stop uzależnieniom”. Wszystkie prace były wspaniałe, więc wyłonienie laureatów było bardzo trudne. Pierwsze miejsce otrzymał Wiktor z klasy IVa, drugie miejsce Filip z klasy IIa, trzecie miejsce - Filip z klasy IVa, wyróżnienie otrzymał Igor z klasy VIIa. Bardzo dziękujemy sponsorom - Radzie Rodziców oraz Centrum Edukacji i Szkoleń za wspaniałe nagrody. Wystawę pokonkursową przygotowała klasa IVA, zatem zapraszamy wszystkich do obejrzenia!

Opracowanie: Kinga Burzyńska
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego