SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Grafika: Misja szkoły
Grafika: szkoła
Szkoła istnieje od 1987 roku

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Okruszek w Kołobrzegu wchodzą następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Okruszek*

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Okruszek**

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.
W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.
Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.

Podstawa prawna:
*Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
**Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.


grafika: informacje
***
***
Nasza szkoła bierze udział w konkursie sportowym organizowanym przez Phoenix Kids.
Pho3nix Active School to największy w Polsce sportowy konkurs dla szkół podstawowych pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O szczegółach przebiegu konkursu można się dowiedzieć na stronie internetowej: https://pho3nix-kids.com/polska/pho3nix-active-school/ lub fb https://www.facebook.com/pho3nixkids/?locale=pl_PL
***
Od poniedziałku 17.04.2023 r. zaczynamy działać
i ruszamy z naszymi sportowymi inicjatywami, będzie się działo. Trzymajcie za nas kciuki.
Kampania pn.:

***
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
organizowany w ramach obchodów
„Wojewódzkich Uroczystości Dni Olimpijczyka – Kołobrzeg 2023”
***
Posiłki dla uczniów w szkołach w roku szkolnym 2022/2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.
Posiłki w szkole przyznawane są w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, a pomoc mogą otrzymać rodziny uzyskujące miesięczny dochód w wysokości do 900 zł netto na osobę w rodzinie (tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie).

Pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców/opiekunów ucznia po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
W poniedziałki i wtorki w godzinach 7.30 – 11.00
W środy i czwartki w godzinach 13.00 – 15.30

Osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy
ul. Okopowej 15 lub telefonicznie pod numerami: 94 35 52 309 / 94 35 52 394 / 94 35 52 395

Zapraszamy Państwa do składania wniosków!
***
© Copyright 2023 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego