Tablice interaktywne - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Tablice interaktywne

Informacje dla rodziców


TABLICE INTERKATYWNE

Z nowym rokiem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wzbogacił się o kolejne tablice interaktywne. Obecnie każda sala lekcyjna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i kształcenie umiejętności uczenia się ma przygotować ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Realizując program nauczania koncentrujemy się na dziecku, na jego indywidualnym tempie i możliwościach uczenia się.
Wykorzystywanie tablicy interaktywnej podczas zajęć edukacyjnych pozwala uczniom wchodzić w różnorodne interakcje z wyświetlanym materiałem.  Daje to nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl procesu nauczania uczenia się.
W czasie zajęć nauczyciel ukierunkowuje pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi przez uczniów poprzez wykonywanie przygotowanych ćwiczeń.
Tablica interaktywna sprzyja  wielozmysłowemu kształceniu, co jest koniecznym warunkiem poznawania rzeczywistości przez dziecko.

Opracowanie: Monika Tyszkiewicz - Machnio
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego