Opłaty w szkole - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Opłaty w szkole

Informacje dla rodziców


Konto Rady Rodziców przy SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu

8720 3000 4511 1000 0002 5188 90

W roku szolnym 2017/2018 opłata wynosi 60 zł.

Opłaty za obiady

Opłaty za obiady należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
Później będą naliczane odsetki.
Koszty niewykorzystanych posiłków zostaną zwrócone tylko wtedy,
gdy zostanie to zgłoszone najpóźniej dzień przed nieobecnością.
Zwrotu opłaty dokonuje się poprzez odliczenie wartości
niewykorzystanych posiłków przy płatności za następny miesiąc.
Numer telefonu:
- 943549670 (sekretariat)
- 943549677 (szatnia)

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców można wpłacić jednorazowo albo w ratach.
Szczegóły dotyczące wpłat: u wychowawców klas.
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego