Program "Bezpieczna szkoła" - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Program "Bezpieczna szkoła"

 Spotkanie z policjantem w SOSW Okruszek w Kołobrzegu

 
 
W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem, 10.10.2018r. naszych starszych uczniów odwiedził funkcjonariusz policji młodszy aspirant Tomasz Kwaśnik.
 
Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na wykształcenie już od najmłodszych lat właściwych postaw i mechanizmów obronnych wobec zagrożeń ze strony negatywnych zjawisk społecznych jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania, przestępczość nieletnich oraz przemoc rówieśnicza.
 
Podczas spotkania z funkcjonariuszem policji uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych, co to są czyny karalne oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z internetu.
 
Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu,
w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.     
 
Spotkanie było interesujące i pouczające. Uczniowie zadawali wiele pytań prowadzącemu i wynieśli z niego wiele cennych informacji.
 

 
Opracowanie: Kamilla Winiecka - pedagog
    Program „Twoje dane - Twoja sprawa”

Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 realizuje we współpracy z  Generalnym Inspektorem Danych Osobowych program „Twoje dane - Twoja sprawa”. Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówki o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
  • wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
 
Pierwszym działaniem podjętym w ramach programu były zajęcia pod hasłem „Dlaczego nie warto mówić wszystkiego?”. Uczniowie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwo czeka na osoby, które nierozważnie udostępniają swoje dane osobowe.

Opracowanie: Marta Staszczak

Bezpiecznie w sieci

We wrześniu i w październiku w naszej placówce zostało zrealizowane działanie innowacyjne "Kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną" poświęcone cyberbezpieczeństwu. Uczniowie klasy IA SP i IIIA SP na zajęciach poznali takie zagadnienia, jak hejt, stalking, cyberprzemoc czy ochrona danych osobowych. Podopieczni dowiedzieli się również jak rozpoznać gry komputerowe przeznaczone dla ich wieku, a także jak bezpiecznie korzystać ze sklepów internetowych. Osobne zajęcia poświęcone były zagrożeniom, jakie niosą ze sobą przypadkowe znajomości w sieci. Treść zajęć dostosowana została do indywidualnych możliwości uczniów. W czasie tych ciekawych i ważnych lekcji uczniowie oglądali filmy z serii "Owce w sieci", rozmawiali o poznanym zagadnieniu a także wykonywali prace plastyczne. Na zakończenie i podsumowanie działania innowacyjnego obie klasy udały się na słodki poczęstunek do kawiarni "Gruszecki".

Opracowanie: Kinga Świderska"Bezpiecznie w szkole i na drodze"

    
We wtorek 10 października nasz Ośrodek odwiedził po raz kolejny st. sierż. Daniel Kolasiński z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Spotkanie realizowało zagadnienia i treści z zakresu profilaktyki   pt. "Bezpiecznie w szkole i na drodze". Uczniowie w praktyce mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków drogowych i numerów alarmowych. Chętni, pod okiem policjanta brali udział w przygotowanych konkurencjach. Jednym z zagadnień było zaprezentowanie elementów  umundurowania  każdego funkcjonariusza. Spotkania z  policjantem są tradycją naszej szkoły. Dziękujemy serdecznie za cenne wskazówki.

Opracowanie: Kinga ŚwiderskaW naszej placówce działa zespół ds. bezpieczeństwa, który swoją działalnością włącza się w realizację programu profilaktyczno-wychowawczego.

Głównym celem wszystkich zadań zespołu jest szeroko rozumiana edukacja uczniów w zakresie ochrony przed współczesnymi zagrożeniami we współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, służbami mundurowymi.

W obecnym roku szkolnym, osobami odpowiedzialnymi za realizację działań w tym zakresie są: Marta Staszczak-koordynator, Kinga Świderska, Natalia Kierzka-członkowie zespołu.

Plan pracy zespołu na rok szkolny 2017/2018, oprócz cyklicznych imprez szkolnych tj. „Bezpieczna droga do szkoły”, czy „Bezpieczne ferie”, obejmuje również szereg innych inicjatyw. Jedną z nich jest niedawno rozpoczęte działanie innowacyjne „Kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” poświęcone cyberbezpieczeństwu. Kolejne nasze pomysły i ich realizację będzie można na bieżąco śledzić w niniejszej zakładce, do czego gorąco zachęcamy.
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego