Rehabilitacja - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Rehabilitacja

Zajęcia Specjalistyczne


Rola rehabilitacji ruchowej jest ogromna. Pomaga ona przywrócić dziecku sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdolność do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Terapią objęte są dzieci ze schorzeniami o podłożu neurologicznym, kardiologicznym, ortopedycznym i genetycznym. Zajęcia mają charakter indywidualny.

Celem rehabilitacji ruchowej jest poprawa sprawności fizycznej oraz w jak najwyższym stopniu usamodzielnienie uczniów, uwzględniając ich możliwości ruchowe, rodzaj schorzenia i stan psycho-fizyczny.

Opracowanie: Grażyna Maciocha
© Copyright 2021 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego