Działania statutowe - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Działania statutowe

Stowarzyszenie "Przyjaciele Okruszka"Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” za rok 2016 --- otwórz (.pdf)

***
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” za rok 2015 --- otwórz (.pdf)

***
W roku szkolnym 2015/2016  Stowarzyszenie  zrealizowało zadania:

Udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w zajęciach hipoterapeutycznych i artystycznych  formą aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej.

Od września do końca listopada Stowarzyszenie zrealizowało zadanie współfinansowane ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert małe granty. Zadaniem objęta została grupa  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Zajęcia artystyczne wycieczka do wioski Słowian i Wikingów.

Zajęcia zostały  zrealizowane  od 23.09.2015r. do 25.09.2015r.:
- 23.09.2015r. - Wycieczka do Wioski Słowian i Wikingów,
- 24, 25.09.2015r. - zajęcia artystyczne, warsztatowe i komunikacyjne na terenie SOSW „Okruszek” w Kołobrzegu.
Uczestnicy  brali udział w zaplanowanych zajęciach  prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.
Liczba uczestników zajęć artystycznych:
- 27 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu   umiarkowanym i znacznym
- 21 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (rodzice i nauczyciele pracujący z uczestnikami zajęć).

Aktywny udział dzieci i młodzieży w zaplanowanym zadaniu wpłynął na podniesienie poziomu procesu  wychowawczo terapeutyczno edukacyjnego, znacznie poszerzył działania wspomagające rozwój osób niepełnosprawnych, poprzez udział w zajęciach artystycznych i warsztatowych angażujących zmysł dotyku, wzroku, węchu, słuchu oraz smaku. Uczestnicy zajęć mieli możliwość poznania świata i zdobywania doświadczeń w dostępny dla siebie sposób. Ciekawie dobrana tematyka prowadzonych warsztatów oraz ich dostępna forma zachęcała do eksplorowania środowiska i zdobywania nowej wiedzy na temat Wikingów  i Słowian. Różnorodność proponowanych zajęć takich jak  lepienie z gliny, pisanie piórem, produkcja filcu, strzelanie z łuku umożliwiła osobom niepełnosprawnym osiągnięcie wielu pozytywnych rezultatów terapeutycznych takich jak:
 • poprawienie  koordynacji wzrokowo ruchowej,
 • świadomości własnego  ciała,
 • znajomości stosunków przestrzennych,
 • wyzwolenie aktywności,
 • przełamywanie lęków i zahamowań,
 • wyzwalanie zachowań komunikacyjnych na poziomie werbalnym i niewerbalnym.

Przeniesienie zajęć poza znane środowisko społeczne pozwoliło na generalizację już nabytych umiejętności oraz stworzyło okazję do nabywania nowych w zakresie samoobsługi, uspołecznienia i komunikacji. Doświadczanie sukcesu w podejmowanych aktywnościach oraz poczucie sprawstwa wpłynęło na rozwinięcie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych a ich rodzicom stworzyła  możliwość odczucia dumy z osiągnięć własnych dzieci. Wspólny wyjazd pozwolił na wymianę doświadczeń na poziomie rodzic rodzic, rodzic nauczyciel oraz wzmocnienie więzi w relacji rodzic dziecko. Poszerzenie repertuaru zachowań społecznie akceptowanych, przestrzeganie zasad i reguł bezpiecznej zabawy, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, szacunku do kolegów i osób dorosłych. Dzielenie się wrażeniami z wyjazdu do Wioski Wikingów i Słowian, fotografowanie doświadczanych aktywności oraz zwiedzanych miejsc miało znaczący wpływ na integrację uczestników oraz przełamywanie barier społecznych i zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zajęcia hipoterapeutyczne zrealizowane zostały od 09.09.2015r. do 26.11.2015r. na terenie Stadniny Koni w Budzistowie (pomieszczenie do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych hipodrom).
Uczestnicy  brali udział w zaplanowanych zajęciach  prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.
Liczba uczestników zajęć hipoterapeutycznych 12 osób. Uczestnicy rekrutowani byli na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wywiadów z nauczycielami oraz rehabilitantem pracującymi z dziećmi, rozpoznaniem środowiska rodzinnego oraz po określeniu potrzeb i możliwości każdego z uczestników w zakresie potrzeby uczestnictwa w planowanych zajęciach w kierunku wsparcia procesu rewalidacyjno rehabilitacyjnego, usprawniania umiejętności samoobsługowych i komunikacyjnych, wywiadów z rodzicami uczestników, wskazujących na potrzebę kontaktu z dzieckiem w nowym środowisku społecznym. Udział w zajęciach wskazany był ze względu na potrzebę stałej, systematycznej stymulacji rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz realizację zadań rewalidacyjnych, zmierzających do przygotowania osoby niepełnosprawnej do, w miarę możliwości psychofizycznych, samodzielnego życia w społeczeństwie.
Zajęcia hipoterapeutyczne odbywały się w pomieszczeniu do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych.. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach była odizolowana od czynników i bodźców zewnętrznych, dzięki czemu współpraca terapeuta uczestnik koń mogli ze sobą ściśle współpracować, co przyniosło pozytywne rezultaty rehabilitacyjne, zwłaszcza że wiele niepełnosprawności poważnie ogranicza lub wręcz uniemożliwia samodzielne poruszanie się. Podczas jazdy na koniu uczestnicy zajęć zyskiwali możliwość samodzielnego przemieszczania się w przestrzeni, decydowali  gdzie i kiedy pojadą, zyskując dzięki temu poczucie wolności i uniezależnienia się od innych ludzi.

Hipoterapia
Z darowizn uzyskanych z wpłat na rzecz Stowarzyszenia (Kołobrzeskie Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  „Słoneczko”), realizowane są systematycznie zajęcia z hipoterapii na terenie ośrodka jeździeckiego w Budzistowie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie niepełnosprawni intelektualnie ze sprzężeniami.
Założeniem realizowanych zajęć hipoterapeutycznych jest wieloprofilowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych, której specyfika związana jest z obecnością konia jako współterapeuty. Jest to metoda, która dzięki oddziałującym wielopłaszczyznowo właściwościom terapeutycznym konia pozwala na poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z autyzmem, wpływając na poprawę normalizacji napięcia mięśniowego, przeciwdziałanie przykurczom mięśni i ograniczeniom ruchomości w stawach, korygowanie wad postawy i przywrócenie symetrii postawy ciała, zmniejszenie zaburzeń równowagi, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrost wydolności fizycznej, relaksację, wyciszenie i obniżenie pobudliwości nerwowej.
     

Wspieranie i inicjowanie  przedsięwzięć edukacyjno kulturalnych w ramach rehabilitacji społecznej.
Od  września 2015r do marca 2016r Stowarzyszenie zorganizowało i dofinansowało udział uczniów w:
 • wycieczce do Dobrzycy udział  w zajęciach edukacyjno  rehabilitacyjnych w ogrodach tematycznych „Hortulus”, których celem było rozwijanie szacunku i uwrażliwianie na  piękno otaczającej przyrody, umiejętności współpracy w grupie, uspołecznienie, oraz rozbudzenie aktywności twórczej i ciekawości poznawczej uczniów,
 • wycieczce do Trzęsacza udział w zajęciach edukacyjno rehabilitacyjnych w Multimedialnym Muzeum na Klifie, celem udziału w zajęciach  było poszerzenie wiedzy z zakresu krajoznawstwa, geografii i przyrody, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, uspołecznienie poprzez przebywanie w nowym środowisku, oraz rozbudzenie  ciekawości poznawczej uczniów.
 • wycieczce do Koszalina udział w zajęciach edukacyjno rehabilitacyjnych w Fabryce Zabawek Pluszowych „Kolor Plusz”, których celem było zwiedzanie i poznanie historii fabryki, obserwacja linii produkcyjnej oraz oglądanie ekspozycji zabawek pluszowych pochodzących ze Studia Filmowego „Se - Ma For”,
 • zajęciach na basenie,
 • wycieczce do Mielna- udział w zajęciach edukacyjno rehabilitacyjnych, których celem było poznanie techniki malowania pisanek i dekorowania stroików wielkanocnych,
 • Turnieju tanecznym „Magia Tańca” w Szczecinie

Opracowanie: Beata Białkowska
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego