Świetlica - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

ŚwietlicaW roku szkolnym 2019/ 2020 świetlica szkolna funkcjonuje pięć dni w tygodniu:
  • od 8:00 do 15:30

Opieką wychowawcy objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający, przebywający w internacie oraz ci, których rodzice pracują. Świetlica szkolna zapewnia ją również wszystkim uczniom, którzy nie uczestniczą aktualnie w zajęciach lekcyjnych z różnych przyczyn m.in. czekającym na zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowanej opieki, która umożliwia wszechstronny rozwój osobowości oraz zaspokojenie potrzeb psychofizycznych.

W świetlicy organizowane są zajęcia opiekuńczo–wychowawcze z elementami edukacyjnymi, plastycznotechniczne, muzyczno–ruchowe, porządkowe, samoobsługowe oraz profilaktyczne. Prowadzone zajęcia nawiązują do aktualnych wydarzeń, świąt, rocznic i pór roku oraz obejmują realizację tematów profilaktycznych (profilaktyka uzależnień, bezpieczne formy spędzania wolnego czasu, sposoby radzenia sobie z agresją, umiejętność nazywania i okazywania uczuć, dbanie o zdrowie i higienę osobistą, zdrowe odżywianie etc.). Zajęcia realizowane są m.in. poprzez: pogadanki, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe,  zajęcia z wykorzystaniem elementów metody arteterapii, dramy, bajkoterapii, muzykoterapii  pedagogiki zabawy.

Wszystkie oddziaływania terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości i umiejętności uczniów.

Zajęcia organizowane w świetlicy szkolnej ukierunkowane są na odpowiednią stymulację zmysłów dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki specjalistycznym urządzeniom pozwalają na odbieranie bodźców zmysłowych tak, aby dziecko mogło w sposób zaplanowany i przyjemny zdobywać doświadczenia ułatwiające poznawanie świata. Ponadto zaletą zajęć jest możliwość wprowadzania elementów relaksacji, co pozytywnie wpływa na stan wyciszenia emocjonalnego oraz odprężenia.

Rolą zajęć świetlicowych jest także trenowanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych, usprawnianie percepcji słuchowej, zwiększanie umiejętności komunikacyjnych, poszerzanie umiejętności społecznych.

Opiekuńczą postawą, podmiotowością wobec wychowanka, dobrowolnością udziału w zajęciach, świetlica szkolna stwarza im jak najlepsze warunki spędzania czasu wolnego od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia w świetlicy są zaproszeniem do świata poszukiwań pełnego muzyki, barw, zapachów, zagadek i radości.
© Copyright 2020 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego