Informacje o Internacie - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Informacje o Internacie

InternatW Internacie SOSW „Okruszek” w Kołobrzegu wdraża się wychowanków do samodzielności, wyposaża w zasób wiedzy niezbędny do pełnienia ról społecznych, pracy zespołowej, skutecznego komunikowania się, samodzielnego podejmowania decyzji, aktywnego spędzania czasu wolnego, radzenia sobie w nietypowych sytuacjach, doskonali czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne. Głównym zadaniem jest kształcenie zachowań prozdrowotnych: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, profilaktyka uzależnień, profilaktyka otyłości. W pracy z podopiecznymi wykorzystywane są aktualne formy i techniki pracy pedagogicznej. Prowadzona będzie: zabawoterapia, terapia ruchem, arterapia. Pozwolą one na rozwój umiejętności sensomotorycznych i na zrównoważony rozwój psychofizyczny.

Wykorzystywane metody i techniki pracy mają pobudzić grupę do bardzo aktywnej pracy, mają przynieść podopiecznym wiele satysfakcji i pozwolą uwierzyć im we własne siły i możliwości. Ponadto wychowankowie współpracują ze sobą, wzajemnie sobie pomagają i czerpią radość z efektów pracy.W pracy z wychowankami podejmuje się działania rewalidacyjne, wdrążające do życia w grupie i społeczeństwie, koncentrujące się na zrównoważonym rozwoju psychofizycznym. Internat w SOSW „Okruszek” w Kołobrzegu jest czynny od poniedziałku do piątku. Zapewnia całodobową, kompleksową działalność opiekuńczo - wychowawczą.
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego