Logopedia - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Logopedia

Zajęcia Specjalistyczne


W SOSW „Okruszek” prowadzone są zajęcia logopedyczne wielorakich zaburzeń mowy wynikających z niepełnoprawności intelektualnej stopnia umiarkowanego i znacznego. Terapią objęci są uczniowie z MPD, autyzmem, niedosłuchem, niedowidzeniem oraz zespołem Downa.
Cele oddziaływań logopedycznych są ukierunkowane na wszelkiego rodzaju zaburzenia mowy i wymowy jakie wykazują uczniowie.

Zajęcia logopedyczne są bardzo zróżnicowane. Dotyczą zarówno dzieci mówiących jak i niemówiących.

Podczas zajęć logopeda:
- usprawnia aparat artykulacyjny,
- prowadzi korekcję wad wymowy,
- rozwija słownictwo,
- kształtuje umiejętność budowania zdań,
- rozwija sprawności komunikacyjne społeczne, pragmatyczne i sytuacyjne.
- skupia się w sposób szczególny na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej naszych podopiecznych.

Dąży się do takiego usprawnienia ich umiejętności porozumiewania i kładzie nacisk aby ta umiejętność (słowna czy bezsłowna) umożliwiała im samodzielne radzenie sobie w zakresie przekazywania informacji dotyczących własnych potrzeb, preferencji i doświadczeń.

W pracy z uczniami z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się logopeda stosuje metody wspomagające i alternatywne. Prowadzi terapię w oparciu o:
- gesty języka migowego,
- programy wspomagania kompetencji komunikacyjnej autorstwa Magdaleny Grycman.

W ramach zajęć logopedycznych realizowany jest program własny: Stymulowanie rozwoju mowy uczniów z Zespołem Downa przeznaczony do realizacji również z dziećmi wymagającymi terapii w zakresie podstawowych funkcji takich jak żucie i połykanie- dzieci niemówiących, dzieci których artykulacja jest niewyraźna lub mowa ograniczona do zdań dwuwyrazowych lub tylko do kilku słów oraz dzieci o ubogim zasobie leksykalnym.

Dysponujemy szeroką gamą programów komputerowych wspomagających i uatrakcyjniających terapię mowy:
- komunikację edytor plansz GridEd i współpracujący z nim mówiący edytor tekstu SymWord,
- rozwijających komunikację i poszerzających słownictwo Obrazkowy słownik tematyczny,
- służących terapii opóźnionego rozwoju mowy i specyficznych zaburzeń rozwoju języka Zabawy słowem,
- stymulujących ekspresję głosową- LOGO-Gry, Mówiące obrazki,
- służących do diagnozy i terapii logopedycznej Logopedia,
- służących do diagnozy i terapii logopedycznej uczniów z zaburzeniami słuchu Klinika Domowej Rehabilitacji, Test przesiewowy do badania słuchu.

Terapia logopedyczna jest prowadzona w oparciu o szczegółową ocenę mowy, do której wykorzystuje się następujące narzędzia diagnostyczne:
AFA- Skala, A Palucha  E Drewniak- Wołosz,
Przesiewowy test logopedyczny, Zbigniewa Tarkowskiego,
Przesiewowy test logopedyczny dla dzieci w wieku szkolnym, S. Grabiasa, Z. Kurkowskiego,
T. Woźniaka
Test Sprawności Językowej, Zbigniewa Tarkowskiego.
Kwestionariusz badania mowy, B. Bielewicz, B. Zioło,
Ocena percepcji mowy u dzieci z wadami słuchu” (wyd. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu),
Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych Dziecka z Uszkodzeniem Słuchu (KOZK),
Słuch fonemowy i fonetyczny” B, Rocławskiego,
Chiński jezyk- Badanie słuchu fonemowego i spostrzegawczości słuchowej, M. Bogdanowicz, E. Haponiuk
Karty badania motoryki artykulacyjnej”, H.Rodak

Dla każdego dziecka objętego terapią logopeda opracowuje indywidualny plan terapii logopedycznej.
© Copyright 2020 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego