Projekty - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"
Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670
SZKOŁA      INTERNAT
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty

Realizacja zajęć hipoterapeutycznych
jako formy wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
związana z upowszechnieniem ochrony zdrowia.

Od 08 maja 2017r. do 28 listopada 2017r. w stadninie koni w Budzistowie – hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywały się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w  wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego. Zakładane cele dotyczące udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną, zostały w pełni zrealizowane.
Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”.

Opracowanie: Beata Rebelska


    
Projekt „Wiem co jem, zdrowo żyję – STOP UŻYWKOM”

Projekt sfinansowany ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017r.  
Projekt realizowano w terminie od 08.05.2017r. do 19.06.2017r.  
Celem projektu było rozwijanie samodzielności życiowej poprzez doskonalenie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków, wdrażanie do zdrowego trybu życia wolnego od używek i alkoholu, kształtowanie postawy prozdrowotnej oraz rozwijanie współpracy w grupie.
W trakcie projektu zrealizowano cykl siedmiu zajęć kulinarnych, podczas których omówione zostały  zasady zdrowego odżywiania oraz techniki przyrządzania zdrowych posiłków. Wspólne gotowanie pozwoliło na spędzenie wolnego  czasu w miłej, domowej atmosferze. W trakcie projektu przeprowadzono także zajęcia profilaktyczne ukazujące negatywny wpływ alkoholu oraz środków psychoaktywnych na zdrowie i życie dzieci i młodzieży. Na zakończenie projektu zorganizowano konkurs podczas którego uczniowie mieli możliwość wykazania się zdobytą  wiedzą na temat zasad zdrowego odżywiania oraz negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie i życie człowieka.
I etap projektu --- więcej
II etap projektu --- więcej
III etap projektu --- więcej
IV etap projektu --- więcej
V etap projektu --- więcej
VI etap projektu --- więcej
VII etap projektu --- więcej
VIII etap projektu --- więcej
IX etap projektu --- więcej
Realizacja projektu: Irena Kołodziej- Wałęska

***

Sprawozdania z realizacji projektów w roku 2016
***
Realizacja zajęć hipoterapeutycznych
jako formy wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
związana z upowszechnieniem ochrony zdrowia.

Od 08 maja 2017r. do 28 listopada 2017r. w stadninie koni w Budzistowie – hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego. Celem prowadzenia oraz udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach hipoterapeutycznych jako formy aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej, jest ruchowe i korekcyjne tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju zmierzających do  eliminowania, w miarę możliwości, przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój psychofizyczny. Zakładane cele realizowane będą poprzez udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą  doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną.
Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”, którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, a także tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Opracowanie: Beata Białkowska
***

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kołobrzegu otrzymał dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

 1. Projekt profilaktyczny pod nazwą - „Uczymy się dokonywać właściwych wyborów”.
 

Celem głównym projektu jest :
Wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę i umiejętności, dzięki którym:
 • będą bardziej świadome skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych zażywania substancji psychoaktywnych,
 • będą lepiej rozpoznawać sytuacje niebezpieczne i ryzykowne w zakresie   zażywania substancji psychoaktywnych oraz właściwie - bezpiecznie reagować wobec zagrożeń.
 
Zakładane rezultaty projektu to:
 • Zmniejszenie u uczniów liczby zachowań niebezpiecznych dla zdrowia i życia.
 • Dokonywanie przez uczniów właściwych wyborów dotyczących zdrowia.
 • Osłabienie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im dzięki dostrzeganiu przez młodzież istnienia alternatywnych i atrakcyjnych możliwości samorealizacji.
 • Wzmocnienie czynników chroniących m.in. poprzez dostrzeganie przez młodzież możliwości satysfakcjonującego życia oraz rozwijanie potencjalnych możliwości młodzieży.
 • Zintegrowanie środowiska uczniów, nauczycieli i rodziców w kontekście działań wychowawczo-profilaktycznych.
 

Już w marcu  odbył się cykl zajęć profilaktycznych prowadzonych przez specjalistę terapii uzależnień cert. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Przemysława Siciarza:
 • Dopalacze – wypalacze”
 • Fakty i mity na temat narkotyków”
 • Napoje energetyczne – stop! Postaw na naturę”
 

W maju będziemy gościć artystów i terapeutów EDU-ARTIS z Krakowa, którzy zaprezentują  spektakl profilaktyczny pt.: „Inna strona życia”, dostarczając dzieciom i młodzieży wiedzy na temat używek i obalając mity na ich temat.

W październiku  weźmiemy udział w  profilaktycznym programie  teatralnym TEATRU STOP z Koszalina  p.t.: „Beznikotynek”, który  w widowiskowej formie scenicznej traktuje o szkodliwości palenia tytoniu.

Kwota dofinansowania 2400 zł.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu – Dorota Filipczak – Wojnicz.


 1. Wiem co jem-zdrowo żyję –STOP UŻYWKOM”
 
Projekt realizowany będzie w terminie od 08.05.2017r do 19.06.2017r.
Działanie ma na celu wdrożenie zasad zdrowego odżywiania oraz zdrowego trybu życia wolnego od alkoholu i innych używek. W trakcie projektu zrealizujemy cykl zajęć kulinarnych, podczas których omówione zostaną  zasady zdrowego odżywiania oraz techniki przyrządzania zdrowych posiłków. W trakcie projektu przeprowadzone zostaną zajęcia profilaktyczne ukazujące negatywny wpływ alkoholu i innych używek na zdrowie i życie człowieka, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie konkurs podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazania się zdobytą  wiedzą na temat zasad zdrowego odżywiania oraz negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie i życie człowieka.  

Przyznana kwota 330zł.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu : Irena Kołodziej - Wałęska

 1. Działalność terapeutyczno- wychowawczo profilaktyczna dla dzieci niepełnosprawnej intelektualnie”

 
Cele:
 • nauka pływania elementarnego z zastosowaniem elementów metody Halliwick,
 • ogólny rozwój sprawności fizycznej, wytrzymałości, koordynacji i szybkości,
 • usprawnianie i stymulowanie układu nerwowego, układu oddechowego i układu mięśniowo-szkieletowo- wiązadłowego.

 
Zajęcia odbywają się na pływalni „ Milenium” dwa razy w tygodniu.  

 Projekt realizowany od marca do listopada. Kwota dofinansowania 420 zł.  

 Osoba odpowiedzialne za realizacje projektu – Rodosław Michałowski, Wojciech Buszka.  

      
 1. Nazwa projektu „Radość z życia bez ryzyka zagrożenia alkoholem!”.
 

Założeniem projektu jest integracja wychowanków niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze środowiskiem lokalnym. Zakłada ona współpracę z terapeutami zajęciowymi z Zespołu Policealnych Szkół Medycznych w Kołobrzegu. Projekt składa się z 8 etapów w ramach, których organizowane będą zajęcia profilaktyczne, warsztaty z terapii zajęciowej z przepisem na dobrą zabawę bez alkoholu oraz spotkanie przy grillu na podsumowanie projektu.

Cele główne projektu to:
 • doskonalenie umiejętności zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego bez alkoholu w sposób kreatywny,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
 • kreowanie ciekawości poznawczej,
 • budowanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego.
 

Etapy projektu:
Zajęcia profilaktyczne „Alkohol – to zły pomysł na dobra zabawę”;
Warsztaty kulinarne „Dobra zabawa ze zdrowym podwieczorkiem”;
Zajęcia profilaktyczne „Konsekwencje dla młodzieży po spożyciu alkoholu” – spotkanie z policjantem sierż. szt. Danielem Kolasińskim z Zespołu do Spraw Nieletnich z Komendy powiatowej Policji w Kołobrzegu i m. in. test w alkogoglach;
Warsztaty z terapii zajęciowej „Dobra zabawa w plenerze”;
Zajęcia profilaktyczne „Potrafię mówić Nie dla alkoholu” – profilaktyka poprzez budowanie scenek;
Zajęcia ruchowe - Wizyta w Parku Linowym;
Kinowa terapia zajęciowa - Wyjście do Kina „Wybrzeże” w Kołobrzegu na seans filmowy;
Podsumowanie projektu - Spotkanie słodko-słone przy grillu.

 
Termin realizacji – 08.05. – 23. 06. 2017r. Kwota dofinansowania 1000 złotych.

 Osoba odpowiedzialna – Elżbieta Wolska-Grębosz
                                                                     


***

Program dotyczący profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu
„Zdrowy styl życia w Twoich rękach.
Alkoholowi i narkotykom mówimy NIE!”
sfinansowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie

Program profilaktyczny skierowany jest do wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Ma on na celu:
doskonalenie umiejętności zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków,
kształtowanie postaw prozdrowotnych,
podwyższenie samooceny wychowanków, dzięki nabytym umiejętnościom,
kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
kreowanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego.
przygotowanie do prowadzenia gospodarstwa domowego.
Na program składa się 7 etapów, które realizowane będą w miesiącu wrześniu
i październiku. A są to:
zajęcia profilaktyczne „Zdrowy styl życia w teorii i praktyce”,
zajęcia profilaktyczne „Nie czas na nudę!” - wyjście do muzeum 6D Maszoperia w Kołobrzegu,
zajęcia profilaktyczne „Życie na pełnej petardzie bez narkotyków”,
zajęcia profilaktyczne „Łamiemy nie tylko umysły”,
zajęcia profilaktyczne - wspólne wykonanie plakatu promującego zdrowy styl życia z okazji Światowego Dnia Serca,
zajęcia profilaktyczne - wyjście do Miasta Myszy, jako atrakcyjny wypełniacz czasu wolnego,
podsumowanie projektu - spotkanie przy słodkiej przekąsce.
Suma dofinasowania 700,00.
Koordynator programu: Elżbieta Wolska-Grębosz

***

Realizacja zajęć hipoterapeutycznych poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie ochrony  zdrowia i działań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


Od 05 maja 2016r. do 24 listopada 2016r. w stadninie koni w Budzistowie hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego.Celem prowadzenia oraz udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach hipoterapeutycznych jako formy aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej, jest ruchowe i korekcyjne tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju zmierzających do  eliminowania, w miarę możliwości, przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój psychofizyczny. Zakładane cele realizowane będą poprzez udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą  doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną.
Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym „Okruszek”,  którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, a także tworzenie optymalnych warunków wszechstronnegorozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Opracowanie: Beata Białkowska

***

W roku szkolnym 2015/2016 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę! oraz Wojewódzkiego Programu Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Cel główny:
Zwiększenie świadomości uczestników Programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe:
Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Partnerzy:
Agencja Rynku Rolnego,
Instytut Medycyny Wsi.
Patroni:
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Federacja Konsumentów,
Instytut Żywności i Żywienia,
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

Więcej o realizowanym Ogólnopolskim Projekcie "Trzymaj formę" w zakadce:
Wydarzenia Szkoła i  Wydarzenia Internat


Głównym celem programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” jest zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, w   szczególności „nowych narkotyków”.

Cele szczegółowe:
Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia,
Rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje uzależniające.

Program edukacyjny „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” nie jest „programem o substancjach psychoaktywnych” lecz programem, który ma zapobiegać ich używaniu. Tym samym jego ideą jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia.

Partnerzy:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U".

Koordynator zespołu profilaktycznego: Monika Tyszkiewicz-Machnio

***

PROJEKT „KUCHENNE ABC W RYTMIE FIT”

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykorzystania dofinansowania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu


realizowanego w okresie 11.05. – 26.06.2015r.,
w jednostce organizacyjnej Powiatu Kołobrzeskiego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu
określonych w umowie nr PU – 3037.1.17.2015.N,
zawartej w dniu 27.03.2015r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: mgr Elżbieta Wolska - Grębosz


***

W roku szkolnym 2014/2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” otrzymał dofinansowanie w kwocie 2000 złotych na realizację projektu profilaktycznego „I Ty możesz zmienić swoje życie. Stop narkomanii alkoholizmowi przemocy” finansowanego ze środków pochodzących z dotacji Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015 Rozdz. 85153 Zwalczanie Narkomanii/ 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Realizacja działań obejmuje:
1. Teatr profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży pt. „Bella” zrealizowany przez Teatr Moralitet z Krakowa.
Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy.
2. Teatr profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży pt. „Diabelski młyn” w wykonaniu Teatru Moralitet z Krakowa.
Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom: dopalaczom, narkotykom, nikotynie, alkoholowi.
3. „Młodzież wolna od uzależnień”
Program profilaktyczny autorstwa Ośrodka Metodycznego KKWR w Warszawie Filia w Koszalinie.
Celem zadania jest wdrożenie nowoczesnych, profesjonalnych psychospołecznych programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży i dzieci, uczących postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia.
4. Program profilaktyczny „Jak radzić sobie z własną złością” realizowany przez Ośrodek Metodyczny KKWR Filia Koszalin mający na celu zapoznanie uczestników i wyuczenie ich akceptowanych form wyrażania swojej złości, zaprezentowanie skutecznych metod asertywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: mgr Monika Tyszkiewicz-Machnio

© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego