Marzec 2017 - Kopia - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul. Brzozowa 2
e-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Marzec 2017 - Kopia

Archiwum wydarzeń > Wydarzenia
    
Profilaktyka w Okruszku

W marcu rozpoczęły się w naszej placówce zajęcia w ramach projektu profilaktycznego pod nazwą - „Uczymy się dokonywać właściwych wyborów”. Jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017.
Głównym celem projektu jest wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę i umiejętności, dzięki którym:
 • będą bardziej świadome skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych zażywania substancji psychoaktywnych,
 • będą lepiej rozpoznawać sytuacje niebezpieczne i ryzykowne w zakresie   zażywania substancji psychoaktywnych oraz właściwie - bezpiecznie reagować wobec tych zagrożeń.
 

W ramach projektu planowane są lekcje oraz spektakle profilaktyczne. W trakcie spotkań prowadzący i aktorzy wspólnie z uczniami  poszukają odpowiedzi na pytanie dlaczego młodzież sięga po używki i będą ostrzegać przed następstwem złych decyzji. Do przekazywania trudnych treści profilaktycznych zostaną  wykorzystane atrakcyjne w odbiorze techniki teatralne i dramowe. Lekcje profilaktyczne będą dostosowane do indywidualnych możliwości poznawczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Po raz pierwszy zostanie poruszony temat napojów energetycznych tak chętnieb i bezrefleksyjnie spożywanych przez dzieci i młodzież za przyzwoleniem rodziców  i otoczenia.

23 i 24 marca odbył się cykl zajęć profilaktycznych prowadzonych przez specjalistę terapii uzależnień cert. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  
Przemysława Siciarza:
 • Dopalacze – wypalacze” prezentacja ukazująca niebezpieczeństwa zdrowotne, psychiczne, prawne i społeczne związane z kontaktem młodego człowieka ze środkami zastępczymi (dopalaczami).
 • Fakty i mity na temat narkotyków”- lekcja demaskująca mity na temat tzw. miękkich narkotyków (marihuana, syntetyczne kannabinoidy) oraz przedstawiająca zagrożenia związane z ich używaniem.
 • Napoje energetyczne – stop! Postaw na naturę”, zajęcia uświadamiające młodemu człowiekowi niepożądane  skutki nadużywania „energy- drinków” i przekierowujące uwagę młodego człowieka w stronę zdrowego żywienia i stylu życia.
 

W celu zintegrowania środowiska uczniów, nauczycieli i rodziców w kontekście działań wychowawczo – profilaktycznych do udziału w zajęciach zaproszono rodziców naszych uczniów.

Opracowanie: Dorota Filipczak-Wojnicz
    


"W świecie dziadka do orzechów"

W  pierwszym dniu wiosny  uczniowie  „Okruszka” odwiedzili Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Uczestniczyli w lekcji muzealnej oglądając  wystawę czasową pt. „W świecie dziadka do orzechów”. Wystawa jest największą prywatną kolekcją amatorską w Polsce, należącą do Jana i Mateusza Łomnickich. Dziadki wykonywane są z różnych materiałów i reprezentują różnorodne formy i kształty, np. postaci ludzkie, zwierzęce, ptaki. Uczniowie mogli obejrzeć ok. 400 eksponatów pochodzących z różnych stron świata m. in. Niemiec, Anglii, Węgier, Polski, dawnej Jugosławii, USA i Chin. Największą frajdę sprawiło jednak samodzielne łupanie orzechów przy użyciu przepięknych dziadków.

Opracowanie: Wojtek Buszka
    
    


Zakończyliśmy Akcję „Dzieci dzieciom”

Akcja spotkała się z ogromnym odzewem ze strony uczniów SOS-W Okruszek oraz ich rodziców.  Wszyscy chętnie zbierali książki, maskotki, gry itp. W sumie zebrano 3 kartony książek (ponad 200) oraz 3 kartony maskotek, gier, puzzli. Uczniowie chętnie pomagali w zbiórce, segregowaniu oraz pakowaniu darów.
Pierwszy dzień wiosny był okazją aby zawieść  zebrane dary dzieciom do  „SOS Wioska Dziecięca” w  Karlinie. Delegacja uczniowska SOS-W Okruszek, osobiście wręczyła paczki dla dzieci z „Wioski Dziecięcej” na ręce pracowników.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
                                                                           Opracowanie: Irena Kołodziej-Wałeska


Światowy Dzień Poezji

„Nie wiem co to poezja, nie wiem po co i na co,
Wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą,
A potem sami piszą mozolnie i nieudolnie,
By od dławiącej ciszy łkające serce uwolnić.”

Corocznie 21 marca w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny obchodzony jest uroczyście Światowy Dzień Poezji – święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego święta jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.
Po raz pierwszy obchodziliśmy to święto w naszej szkole. Zadaniem uczestników było wybranie wiersza dowolnego poety i przedstawienie go w dowolnej formie: recytacji, inscenizacji, śpiewu. Mile widziane były rekwizyty. Uczniowie musieli również wykazać się wiedzą na temat twórczości dwóch najpopularniejszych poetów: Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.
W wyniku przeprowadzonego wcześniej losowania kolejność wystąpień była następująca:
 • Klasa I – III b SP
 • Klasa VI a SP
 • Klasa I – III MPD gim.
 • Klasa I – III e gim.
 • Klasa I – III a SP
 • Klasa II – III b gim.
 • Klasa I – III c gim.
 • Klasa I – III a gim.
 • Klasa IV – VI b, I –III d gim.
Interpretacja tekstów literackich w dowolnej formie przeszła najśmielsze oczekiwania. Było kolorowo i wesoło. W wyniku głosowania publiczności bezkonkurencyjna była „Kaczka Dziwaczka” Jana Brzechwy w wykonaniu klasy IV – VI b SP i I – III d gim.Słodkie nagrody ufundował zespół redakcyjny szkolnej gazetki " Echo Okruszka".

Opracowanie: Anna Leśniewska, Dorota Filipczak-Wojnicz


XXIII REGIONALNE BIEGI ZAŚLUBIN OLIMPIAD SPECJALNYCH

12.03.2017 KOŁOBRZEG

KLUBY OLIMPIAD SPECJALNYCH BIORĄCE UDZIAŁ W ZAWODACH:

1. RZEKA KOSZALIN – 15 ZAWODNIKÓW
2. HERKULES NIEMIEŃSKO – 7
3. WICHER WARNINO – 5
4. SOSW SULISZEWO – 6
5. JANTAR KOŁOBRZEG – 8
6. RADOŚĆ KOŁOBRZEG – 9
.Organizatorzy
• Oddział Regionalny Zachodniopomorskie Olimpiady Specjalne Polska
• Klub „Radość” Olimpiady Specjalne – Polska przy SOSW ” Okruszek” w Kołobrzegu
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
• Stowarzyszenie „BIEG ZAŚLUBIN”
2. Współorganizatorzy
• Urząd Miejski Kołobrzeg, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
• Starostwo Powiatowe Kołobrzeg
• Gmina Kołobrzeg
• Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu

Opracowanie: Stanisław Kozicki


Lekcje biblioteczne

Dzięki uprzejmości pani Agaty, Basi i Oli z Biblioteki dla Dzieci w Kołobrzegu kolejny raz uczestniczyliśmy w lekcjach bibliotecznych z wykorzystaniem Teatrzyku Narracyjnego pt. "Mój przyjaciel Kemushi". Uwieńczeniem przygody Kemushiego były zajęcia plastyczne związane ze zbliżającą się wiosną.

Opracowanie: Anna Leśniewska


Konkursy pozaszkolne

Uczniowie Okruszka chętnie biorą udział w konkursach pozaszkolnych. Przed feriami zimowymi wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza maska karnawałowa”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu. Wszystkie prace zostały wyróżnione i nagrodzone. Wyróżnienie otrzymali: Magdalena Gajda, Marcel Bałuk oraz Arkadiusz Daśko.
W konkursie „Leśna moda”, który organizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tanowie wyróżnienie otrzymała Weronika Sarnicka.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i jesteśmy z Was dumni.

Opracowanie: Iwona Bogucka


Projekt "Cybernauci"

Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych i właśnie dlatego nasza szkoła włączyła się w realizację projektu „Cybernauci”. Projekt, realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ma na celu wzmocnienie kompetencji bezpiecznego korzystania z internetu. W ramach projektu przygotowani przez fundację trenerzy – Emisariusze poprowadzą, także w naszej szkole zajęcia z uczniami, nauczycielami i uczniami. Dzieci i młodzież wezmą udział w kilkugodzinnych warsztatach, w trakcie których wzmocnią swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Odkryją też, jak wiele korzyści wynika z korzystania z Internetu. Nauczyciele spotkają się z trenerem, żeby wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie, zainspirować się w zakresie pracy z użyciem nowych technologii, poznać miejsca, gdzie mogą szukać nowych informacji.
Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+” i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad projektem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zaproszenie dla rodziców do udziau w projekcie - otwórz (.pdf)

Opracowanie: Marta Staszczak


Bajka muzyczna

W poniedziałek uczniowie Okruszka mieli okazję wysłuchać bajki muzycznej pt. „Kwiateczki z kwiateczkowa” . Był to kolejny z cyklu koncertów muzycznych w wykonaniu muzyków Filharmonii Koszalińskiej. Występujące w bajce kwiatki (Bratek, Gerbera, Mak, Tulipan i Róża) miały jednego wspólnego wroga – był nim Perz. Jak to w bajkach bywa problemy zostały rozwiązane w nietypowy sposób. Cudowny śpiew Słowika uratował kwiatki z opresji. Wysłuchaliśmy utworów zagranych na klarnecie, flecie poprzecznym i akordeonie.

Opracowanie: Wojtek Buszka
© Copyright 2020 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego