Historia - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"
Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670
SZKOŁA      INTERNAT
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Historia • 1 stycznia 1987r. - w budynku przy ulicy Brzozowej rozpoczął pracę Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy, w skład którego wszedł: oddział przedszkolny, dwa oddziały szkoły życia dla uczniówniepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, dwie klasy łączone dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, świetlica oraz internat

 • 18 marca 1987r. odbyła się uroczystość oficjalnego oddania do użytku, zaadoptowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych intelektualnie siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

 • 1987 - 1991r. dyrektorem Ośrodka była pani Teresa Dąbrowska

 • 1991r. - funkcje dyrektora Ośrodka obejmuje pan Antoni Szarmach - twórca na terenie ośrodka Klub Żeglarzy Niepełnosprawnych „Kliwer”

 • Wrzesień 1997r. - dyrektorem zostaje pani Anna Fijałkowska-Zabielska, w tym czasie  zorganizowano w ośrodku dwa zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

 • 1999/2000 - utworzono w placówce klasę przysposabiającą do zawodu o  specjalności: pomoc szwaczki i konserwatora maszyn szwalniczych, dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniuumiarkowanym i znacznym

 • 2000/2001  - w tym roku szkolnym utworzono na terenie placówki oddział dla dzieci z autyzmem

 • 2003r. - przyjęto do Ośrodka dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

 • 27 lutego 2004r. - to ważna data dla naszej placówki, tego dnia z inicjatywy nauczycieli i rodziców nadano placówce nazwę „Okruszek”

 • 1 marca 2006 - 31 sierpnia 2007 - pełniącą obowiązki dyrektora była pani Beata Stepka

 • 1 września 2007 - 31 grudnia 2010 dyrektorem była pani Anna Mieczkowska

 • styczeń 2008 - powstaje Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"

 • 1 stycznia 2011 - 31 sierpnia 2011 - pełniącą obowiązki dyrektora była pani Joanna Szymańska

 • Od 1 wrzesnia 2011 - dyrektorem ośrodka zozastaje pani Joanna Szymańska
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego