Rewalidacja indywidualna - basen - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Rewalidacja indywidualna - basen

Zajęcia Specjalistyczne

grafika: basen

Oferta zajęć w ramach rewalidacji indywidualnej:
„Zajęcia na pływalni”

Celem zajęć jest nauka pływania elementarnego z zastosowaniem elementów metody Halliwick, ogólny rozwój sprawności fizycznej, wytrzymałości, koordynacji i szybkości. Usprawnianie i stymulowanie układu nerwowego, układu oddechowego i układu mięśniowo-szkieletowo- wiązadłowego. Zajęcia dostosowane są do możliwości psychoruchowych uczniów. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i odbywają się na pływalni ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową w wodzie.                 

Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie: przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbałości o własne bezpieczeństwo; utrzymania się na wodzie i oswojenie ze środowiskiem wodnym; samodzielności i samoobsługi; prawidłowego zachowania się - w miejscu publicznym, ogólnie dostępnym.

Prowadzący: W .Buszka; S. Kozicki; R. Michałowski
© Copyright 2022 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego