O zajęciach - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

O zajęciach

Zajęcia rozwijające zainteresowania > Każde dziecko jest artystą


Zajęcia rozwijające zainteresowania
„Każde dziecko jest artystą”

Prowadząca: Monika Tyszkiewicz-Machnio

Podczas zajęć rozwijających zainteresowania uczniowie klasy 7 a  w roku szkolnym 2021/2022 realizują innowację pedagogiczną pt. „Każde dziecko jest artystą”. Inspiracją była chęć włączenia uczniów  do Międzynarodowego Projektu -  Kreatywne Prace Plastyczne II edycja autorstwa Beaty Nedzy oraz jej autorski blog www. Kreatywne prace plastyczne.blogspot.com
Innowacja opiera się na prowadzeniu  twórczych, niekonwencjonalnych działań plastycznych wspierających rozwój, szczególnie małej motoryki i kreatywności oraz sprzyjających kształtowaniu postaw proekologicznych.
Osiągnięcie założonych celów innowacji będzie możliwe dzięki wprowadzeniu na zajęciach różnorodnych metod nauczania. Metody oraz formy stosowane przy realizacji innowacji pedagogicznej  mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby dzieci, rozwijać ich indywidualne zdolności i zainteresowania, będą zróżnicowane i dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.
Wdrożenie innowacji „ Każde dziecko jest artystą”  wpłynie na:
  • wzbogacenie  i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
  • uatrakcyjnienie zajęć,
  • poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków,
  • podniesienie jakości pracy szkoły,
  • wzbogacenie szkolnego zestawu pomocy dydaktycznych w postaci narzędzi przydatnych podczas zajęć z dziećmi,
  • umiejętność współpracy w grupie,
  • rozwój twórczego myślenia i kreatywności,
  • odpowiedzialność za pracę własną i grupy.
© Copyright 2022 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego