O zajęciach - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

O zajęciach

Zajęcia rozwijające zainteresowania > Choreoterapia
grafika: taniec

Zajęcia rozwijające zainteresowania - choreoterapia

Prowadząca: Paulina Sotyń

Ruch i taniec mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, mogą stać się istotnym elementem terapii, ponieważ znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie. W naszym Ośrodku odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania - choreoterapia.

Głównym założeniem zajęć jest:
- zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu;
-wspomaganie w pokonywaniu lęku związanego z kontaktami społecznymi;
-nabywanie umiejętności współdziałania w zespole, akceptacji siebie
i innych;
-wyrażanie  pozytywnych i negatywnych emocji na poziomie niewerbalnym;
-rozwijanie umiejętności łączenia muzyki z ruchem;
-usprawnianie świadomości ciała;
-rozwijanie umiejętności współdziałania w określonej przestrzeni, działania w niej oraz dzielenia z innymi;
-doskonalenie sprawności koordynacyjnej i kondycyjnej;
-rozwijanie podstawowych cech fizycznych i psychomotorycznych: gibkość, skoczność, poczucie równowagi;
-kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń;
-wzmacnianie motywacji uczniów do rozwoju swych zainteresowań
i uzdolnień;
-rozwijanie płynności i estetyki ruchu;
-budzenie i rozwijanie zainteresowań różnymi rodzajami tańca;
-kształtowanie ekspresji twórczej;
-rozwijanie umiejętności prezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością.

Podczas zajęć choreoterapii uczestnicy będą nabywać nowych umiejętności
w zakresie: nauki kroków bazowych aerobiku, podstawowych kroków wybranych tańców ludowych i narodowych, tańca towarzyskiego, a także tańców nowoczesnych i charakterystycznych.

Zajęcia z choreoterapii w roku szkolnym 2021/2022 odbywają się w poniedziałki od godz. 15.40 – 16:30.
© Copyright 2022 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego