O zajęciach - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

O zajęciach

Zajęcia rozwijające zainteresowania > Arteterapia

grafika: arteterapia

Zajęcia rozwijające zainteresowania - arteterapia

Prowadząca: Beata Białkowska

Głównym założeniem realizacji zajęć z arteterapii w pracy z uczniami jest:  odkrywanie własnych uzdolnień i możliwości, rozwijanie kreatywnej postawy wobec siebie i otaczającej rzeczywistości, rozwijanie i pogłębianie świadomości samego siebie, stymulacja rozwoju różnych aspektów świadomości społecznej, empatii, komunikowania się, wzmacnianie równowagi emocjonalnej.

Realizowane zadania dotyczą w szczególności:
- wspomagania procesu socjalizacji, poprzez pracę w grupie podczas działań twórczych,
- wspomaganie    rozwoju   motoryki  małej i dużej, w zakresie małych i dużych ruchów   ciała,   tworzenia    precyzyjnych    i ekspresyjnych   prac   twórczych, poprzez  twórcze  działania  z    zastosowaniem  różnego  rodzaju   materiałów plastycznych i nieplastycznych,
- usprawniania mowy poprzez działania plastyczne,
- poczucia świadomości własnego ciała i przestrzeni,
- zwiększania aktywności uczniów i rozwijanie ich  indywidualnych zainteresowań,
- poprawy koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- rozwijania empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.
© Copyright 2022 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego