O zajęciach - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

O zajęciach

Zajęcia rozwijające zainteresowania > Bajkoterapia
Bajkoterapia

Prowadzący: Kinga Burzyńska, Joanna Baksa

Naczelnym celem zajęć jest realizowanie indywidualnej drogi rozwoju uczniów zarówno w relacjach z rówieśnikami jak i dorosłymi oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych stanów emocjonalnych.
Uczenie postępowania zgodnego z normami i zasadami akceptowanymi społecznie.
Tworzenie okazji do pełnienia różnych ról społecznych.
Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach życia.
Wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowań innych.

Zadania:
1. Słuchanie bajek, baśni, opowieści czytanych lub opowiadanych przez nauczyciela
2. Oglądanie teatrzyków (kukiełkowy, pacynkowy )
3. Słuchanie opowieści ilustrowanych muzyką - relaksacja
4. Rozmowy kierowane na temat wątków głównych, bohaterów, postępowania.
5. Wrażanie emocji, przeżyć przez twórczość plastyczną
6. Inscenizacja fragmentów bajek, baśni, wierszy
7. Rozwijanie pamięci uczniów - uczenie na pamięć fragmentów prozy, wierszy.
© Copyright 2022 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego