Informacje o Internacie - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Informacje o Internacie

InternatW Internacie SOSW „Okruszek” w Kołobrzegu wdraża się wychowanków do samodzielności, wyposaża w zasób wiedzy niezbędny do pełnienia ról społecznych, pracy zespołowej, skutecznego komunikowania się, samodzielnego podejmowania decyzji, aktywnego spędzania czasu wolnego, radzenia sobie w nietypowych sytuacjach, doskonali czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne. Głównym zadaniem jest kształcenie zachowań prozdrowotnych: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, profilaktyka uzależnień, profilaktyka otyłości.

W pracy z podopiecznymi wykorzystywane są aktualne formy i techniki pracy pedagogicznej.
Prowadzona będzie:
  • zabawoterapia,
  • terapia ruchem,
  • arterapia.
Pozwolą one na rozwój umiejętności sensomotorycznych i na zrównoważony rozwój psychofizyczny.

Wykorzystywane metody i techniki pracy mają pobudzić grupę do bardzo aktywnej pracy, mają przynieść podopiecznym wiele satysfakcji i pozwolą uwierzyć im we własne siły i możliwości. Ponadto wychowankowie współpracują ze sobą, wzajemnie sobie pomagają i czerpią radość z efektów pracy.

W pracy z wychowankami podejmuje się działania rewalidacyjne, wdrążające do życia w grupie i społeczeństwie, koncentrujące się na zrównoważonym rozwoju psychofizycznym. Internat w SOSW „Okruszek” w Kołobrzegu jest czynny od poniedziałku do piątku. Zapewnia całodobową, kompleksową działalność opiekuńczo - wychowawczą.
© Copyright 2022 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego