Gimnastyka korekcyjna - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia Specjalistyczne


W pracy z wychowankami naszego ośrodka dużą uwagę przywiązuję się do zajęć poprawiających ich sprawność ruchową. Uczniowie z dysfunkcjami narządu ruchu, wadami postawy uczestniczą w dodatkowych zajęciach ruchowych - gimnastyce korekcyjnej.

Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego, specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane zestawy ćwiczeń  są dobierane do dysfunkcji ruchu danego dziecka i mają doprowadzić do korekcji postawy ciała.

Celem gimnastyki korekcyjnej jest:
1. Uświadomienie dziecku  istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.
2.  Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.
3.  Wykształcenie świadomości odczuwania własnego ciała, czyli znalezienie równowagi między podświadomością a napięciem mięśniowym.
4.  Wygaszanie istniejącego nawyku i wytworzenia nawyku prawidłowego.
5.  Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu.
6.  Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie, skracanie lub wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych.
7.  Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp.
8.  Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka.

Podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej dzieci uczą się wytrwałości, akceptowanie samego siebie, odpowiedzialności za siebie i innych, wzajemnej ochrony i pomocy w czasie ćwiczeń,  godzenia się z porażką i cieszenia zwycięstwem.
© Copyright 2022 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego