Działania statutowe - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Działania statutowe

Stowarzyszenie "Przyjaciele Okruszka"W roku szkolnym 2019/2020  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  „Przyjaciele Okruszka”, zrealizowało i dofinansowało zadania:

Udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w zajęciach hipoterapeutycznych formą aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej.

Zajęcia realizowane były na terenie ośrodka jeździeckiego w Budzistowie, ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w  wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uczestnicy  brali udział w zaplanowanych zajęciach  prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.
Liczba uczestników zajęć hipoterapeutycznych – 12 osób. Uczestnicy rekrutowani byli na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wywiadów z nauczycielami oraz rehabilitantem pracującymi z dziećmi, rozpoznaniem środowiska rodzinnego oraz po określeniu potrzeb i możliwości każdego z uczestników w zakresie potrzeby uczestnictwa w planowanych zajęciach w kierunku wsparcia procesu rewalidacyjno – rehabilitacyjnego, usprawniania umiejętności samoobsługowych i komunikacyjnych, wywiadów z rodzicami uczestników, wskazujących na potrzebę kontaktu z dzieckiem w nowym środowisku społecznym. Udział w zajęciach wskazany był ze względu na potrzebę stałej, systematycznej stymulacji rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz realizację zadań rewalidacyjnych, zmierzających do przygotowania osoby niepełnosprawnej do, w miarę możliwości psychofizycznych, samodzielnego życia w społeczeństwie. Zajęcia hipoterapeutyczne odbywały się w pomieszczeniu do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach była odizolowana od czynników i bodźców zewnętrznych, dzięki czemu współpraca terapeuta – uczestnik – koń mogli ze sobą ściśle współpracować, co przyniosło pozytywne rezultaty rehabilitacyjne, zwłaszcza że wiele niepełnosprawności poważnie ogranicza lub wręcz uniemożliwia samodzielne poruszanie się. Podczas jazdy na koniu uczestnicy zajęć zyskiwali możliwość samodzielnego przemieszczania się w przestrzeni, decydowali  gdzie i kiedy pojadą, zyskując dzięki temu poczucie wolności i uniezależnienia się od innych ludzi.

Rodzinny Piknik Integracyjny: „Mamo, tato baw się razem z nami”.
W czerwcu na terenie Karczmy Solnej odbył się II Rodzinny Piknik Integracyjny „Mamo, tato baw się razem z nami” , w którym  uczestniczyli uczniowie, rodzice i  nauczyciele. Celem Pikniku było stworzenie warunków do pełnej integracji rodziców, uczniów i nauczycieli. Bazą dla takiej integracji były występy artystyczne naszych uczniów oraz udział w nieskrępowanej zabawie, którą  poprowadził animator imprez dla dzieci – tych młodszych i trochę starszych. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w  zabawach integracyjnych, w konkursach sprawnościowych i  tanecznych, podziwiali tęczowy pokaz małych baniek mydlanych. Podsumowaniem Pikniku była  degustacja smacznych ciast, soków, zupy pomidorowej  i kiełbasek z grilla. Założone cele dotyczące  inicjowania i organizowania różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia ról społecznych, wspierania i zachęcania rodzin dzieci niepełnosprawnych  do publicznych wystąpień ze swymi dziećmi i pełniejszej akceptacji oraz kształtowania w środowisku pełnosprawnych życzliwości i zrozumienie potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych zostały zrealizowane i wpłynęły na pełną integrację społeczną.

Piknik Integracyjny.
17 czerwca 2019 roku w na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Pomerania Fun Park odbył się Piknik Integracyjny, w którym  uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wszyscy  spędzili czas na wspólnej zabawie, podczas której każdy mógł skorzystać z proponowanych atrakcji, takich jak: rollecaster dragon, dmuchany plac zabaw, autodrom, karuzela łabędź i karuzela krzesełkowa oraz zajęcia w wiosce Wikingów. Zarówno młodsi, jak i trochę starsi świetnie się bawili, czemu sprzyjała pogoda, oraz  wspaniała atmosfera, dzięki czemu zarówno uczniowie, rodzice i nauczyciele, spontanicznie czerpali radość z możliwości bycia razem. Założone cele dotyczące  inicjowania i organizowania różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia ról społecznych i integracji ze środowiskiem lokalnym,  wspierania i zachęcania rodzin dzieci niepełnosprawnych  do publicznych wystąpień ze swymi dziećmi i pełniejszej akceptacji oraz kształtowania w środowisku pełnosprawnych życzliwości i zrozumienie potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych zostały zrealizowane i wpłynęły na pełną integrację społeczną.

Wspieranie i inicjowanie  przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych w ramach rehabilitacji społecznej.
W marcu, w kwietniu, w czerwcu, w październiku i w grudniu 2019r. Stowarzyszenie zorganizowało i dofinansowało udział uczniów niepełnosprawnych w:
- wycieczce do Koszalina – udział w zajęciach warsztatowych zajęciach kulinarnych (Zielona Farma), których  celem było poznanie tradycji świąt wielkanocnych, usamodzielnienie, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju społecznego oraz rozwijanie umiejętności i zdolności manualnych.
- wycieczce do Przelewic – udział w warsztatowych, laboratoryjnych i terenowych zajęciach ogrodniczych w  Ogrodzie Dendrologicznym, których    celem było zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej, poznanie smaków i zapachów ogrodu, udział w zajęciach laboratoryjnych i terenowych, usamodzielnienie, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju społecznego oraz uspołecznienie w nowym środowisku.  
- udział w zajęciach   edukacyjno – rehabilitacyjnych w gospodarstwie       agroturystycznym w Mielnie, których celem było poznanie etapów związanych z sadzeniem, wzrostem i zbieraniem ziemniaków – wykopki oraz przygotowanie tradycyjnej potrawy ziemniaczanej (pieczonka), stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju społecznego oraz uspołecznienie w  nowym środowisku.
- wycieczce do  Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim – udział w zajęciach  warsztatowych i pokazowych poznanie etapów powstawania pieczywa i produktów potrzebnych do jego wypieku oraz metody, tradycji i etapów wypieku chleba, wdrażanie do funkcjonowania w grupie rówieśniczej i umiejętnego   w niej współdziałania, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zadaniowych, usamodzielnienie, stworzenie możliwości   wszechstronnego rozwoju społecznego oraz uspołecznienie w nowym    środowisku,
- udział w zajęciach warsztatowych decoupage,  których celem było rozbudzenie pasji do ozdabiania i projektowania materiałów ozdobnych – bombki świątecznej, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności i zdolności manualnych, oraz możliwości wszechstronnego rozwoju społecznego,
- udział w warsztatach plecionkarskich, których celem było poznanie etapów wyplatania koszyków oraz praktyczne nabycie umiejętności samodzielnego   wykonania koszyka wielkanocnego, rozbudzenie  pasji do projektowania  materiałów ozdobnych, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności i zdolności manualnych, oraz możliwości wszechstronnego rozwoju społecznego,
- udział w warsztatach pszczelarskich, których celem było poznanie   etapów rozwoju hodowli pszczół, historii odkrycia miodu, sposobów porozumiewania się pszczół, tajników zbierania oraz wytwarzania miodu, zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju   społecznego,
- spotkaniu świątecznym dla wychowanków internatu, celem udziału uczniów   w uroczystości było przybliżenie tradycji związanych z obchodami świąt, wdrażanie do samodzielności, uspołecznienie  oraz wyrabianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
- udział w przedstawieniu teatralnym w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, celem udziału uczniów w spektaklu „Wigilia Pani Skurcz” było  przybliżenie atmosfery zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju społecznego oraz uspołecznienie w nowym środowisku.
- zajęciach na basenie,
- udział chętnych uczniów i ich rodziców w meczach koszykówki (Kotwica 50   Kołobrzeg).
W 2019r. Stowarzyszenie przeprowadziło dwie zbiórki publiczne, z których pozyskano kwotę w wysokości: 7 510,00  zł.
Stowarzyszenie uzyskało również wsparcie finansowe – wsparcie działalności Stowarzyszenie podczas odcinka specjalnego audycji „Koło Fortuny”.
Udział uczniów niepełnosprawnych w/w przedsięwzięciach wpłynął pozytywnie na ich świadomy udział w działalności kulturalnej oraz kształtowanie prawidłowych norm zachowania się w miejscach publicznych, pełnienia nowych ról społecznych w charakterze widza – uczestnika wydarzenia kulturalnego, pozwolił na zapoznanie z dorobkiem kulturalnym regionu, a przez to stworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju społecznego oraz doskonalenia umiejętności manualnych, samoobsługowych i komunikacyjnych.
Założone cele dotyczące  organizowanie działalności oświatowej i kulturalnej oraz inicjowania i organizowanie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia ról społecznych zostały zrealizowane i wpłynęły na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w zakresie pełnienia ról społecznych, prawidłowego funkcjonowania w miejscach użyteczności publicznej i korzystania z dóbr kultury.

Opracoanie: Beata Rebelska
© Copyright 2022 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego