Rekrutacja - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Rekrutacja

grafika: rekrutacja


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Okruszek" w Kołobrzegu prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023.

Swoim zasięgiem obejmuje:
1. Szkołę Podstawową Specjalną
2. Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.
W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka. Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.

O miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym "Okruszek" w Kołobrzegu mogą ubiegać się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
943549670
© Copyright 2021 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego