SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

SZKOŁA        INTERNAT
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

MISJA SZKOŁY
Działamy po to, aby:
Nasi uczniowie  mieli jak najlepsze warunki rozwoju
Ich rodzice  darzyli nas zaufaniem
Pracownicy szkoły  mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
Szkoła  cieszyła się uznaniem w środowisku

___________________________________________________


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGUPlacówka istnieje od 1987 roku.

Z dniem 4 lipca 2016 roku Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwaliła, iż w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Okruszek" wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1.
2. Gimnazjum Specjalne Nr 1.
3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.
4. Gimnazjum Specjalne  Nr 2 w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.


Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka. Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  E

    

SZKOŁA       INTERNAT


***
27 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w sali sportowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ulicy Mazowieckiej odbędzie się Dzień Treningowy Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych.
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu.

Cel organizacyjny imprezy:
  • Umożliwienie uczestnictwa w ruchu Olimpiad Specjalnych osobom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężoną niepełnosprawnością aparatu ruchu oraz innym osobom, które do tej pory z różnych przyczyn nie mogły startować w zawodach Olimpiad Specjalnych.
  • Popularyzacja Programu Treningu Aktywności Motorycznej jako programu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.Podsumowanie efektów rehabilitacyjnych uzyskanych w trakcie zajęć Olimpiad Specjalnych w regionach.
  • Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych regionie zachodniopomorskim – integracja ze społeczeństwem.

Uczestnicy Dnia Treningowego Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu – Klub „Radość”
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu –  Klub „Jantar”
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kołobrzegu – Klub  „Jantar”
Dom Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – Klub „Jantar”
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczecinku – Klub „Gryf”
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczecinie


***
Zadania SOSW „Okruszek” w zakresie wychowania
wynikające z Programu Wychowawczego w roku szkolnym 2016/2017
1. Budowanie prawidłowych relacji między rodziną dziecka, a pracownikami ośrodka.
2. Ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka.
3. Kształtowanie nawyku właściwego odbioru i wykorzystywania komputera, Internetu, multimediów.
4. Przyswajanie obowiązujących norm funkcjonowania społecznego.
5. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
***
Sprawozdania z realizacji projektów w roku 2016
***
Zarządzenie w sprawie dni wolnych odrabianych w sobotę --- otwórz (.pdf)
***
Kalendarz roku szkolnego --- otwórz (.pdf)
***
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego