SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"
Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670
SZKOŁA      INTERNAT
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Placówka istnieje od 1987 roku.
 
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu wchodzą następujące szkoły:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.
2) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałem przedszkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.

Podstawa prawna:
1) Uchwałą Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
2) Uchwałą Nr XXXII/247/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
3) Uchwałą Nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka. Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  E

***
TRWA REKRUTACJA

***
DO KLAS I-VIII SZKOŁY PO
DSTAWOWEJ
I SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

***
Chcesz dowiedzieć się więcej
o Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
lub pobrać pliki (podanie i karta zgłoszenia)
kliknij tutaj

***

    
SZKOŁA         INTERNAT

***

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2017/2018 --- otwórz (.pdf)

***
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Obszary problemowe realizowane  w roku szkolnym 2017/2018
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”.
I. Obszar: zdrowie – edukacja zdrowotna
Cele:
1. Rozwijanie dbałości o własny wygląd i zdrowie.
II. Obszar: kultura – wartości , normy, wzory zachowań.
Cele:
1. Kształtowanie kultury osobistej ucznia (kultura zachowania, kultura słowa).
2. Poszanowanie pracy swojej i innych.
III. Obszar: bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych.
Cele:
1. Uświadamianie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu i multimediów.
2. Przestrzeganie zasad bezpiecznego funkcjonowania  w środowisku społecznym.

***

Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych 1 --- otwórz (.pdf)
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 --- otwórz (.pdf)

*** 
Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się  z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora  za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl.

W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.
 
Przydatne serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:
  • W serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  • Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak zagranicą”  www.polakzagranica.msz.gov.pl, gdzie znajduje się bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży. Aplikacja zawiera aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
  • Rejestracja podróży zagranicznej przez bezpłatny serwis „Odyseusz” www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa, a w razie sytuacji kryzysowych mogła udzielić szybkiej i skutecznej pomocy.
  • Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało informację o bezpiecznym spędzeniu czasu podczas wakacji, m.in. program „Kręci mnie bezpieczeństwo” dostępny na stronie: www.mswia.gov.pl.
  • Warto również zapoznać się z poradnikami MSWiA dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych czy związanych z klęskami żywiołowymi i złymi warunkami pogodowymi: www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo

Numery alarmowe:
112 -
Numer alarmowy (pogotowie, policja, straż pożarna)
800 12 12 12 -
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
801 199 990 -
Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania
601 100 300 -
Numery ratunkowe w górach
601 100 100 -
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Bezpieczeństwo na obszarach kolejowo-drogowych – Kampania Kolejowe ABC

Zbliżające się wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku i podróży. Niestety, jest to także okres, w którym dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadków, również na obszarach kolejowych i przejazdach kolejowo-drogowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci jest ważnym celem edukacyjno-wychowawczym, dlatego Urząd Transport Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo i właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu.

Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny Kampania Kolejowe ABC, objęty m.in. patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jego celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystanków czy przejazdów kolejowych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w szkołach na terenie całej Polski. Szczegółowe informacje na temat kampanii, jak również materiały edukacyjne dla nauczycieli, znajdą się na stronie internetowej: www.kolejoweabc.pl

            
   ***
    


© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego