SOSW OKRUSZEK

Idź do spisu treści

Menu główne

MISJA SZKOŁY
Działamy po to, aby:
Nasi uczniowie  mieli jak najlepsze warunki rozwoju
Ich rodzice  darzyli nas zaufaniem
Pracownicy szkoły  mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
Szkoła  cieszyła się uznaniem w środowisku

___________________________________________________


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU

Placówka istnieje od 1987 roku.

Z dniem 4 lipca 2016 roku Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwaliła, iż w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Okruszek" wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1
.
2. Gimnazjum Specjalne Nr 1
.
3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.
4. Gimnazjum Specjalne  Nr 2 w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron na facebook -u!

SZKOŁA:                                     INTERNAT:


                               
I N F O R M A C J E

ZEBRANIA Z RODZICAMI - LISTA --- otwórz (.pdf)

***
Zadania SOSW „Okruszek” w zakresie wychowania
wynikające z Programu Wychowawczego w roku szkolnym 2016/2017


1. Budowanie prawidłowych relacji między rodziną dziecka, a pracownikami ośrodka.
2. Ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka.
3. Kształtowanie nawyku właściwego odbioru i wykorzystywania komputera, Internetu, multimediów.
4. Przyswajanie obowiązujących norm funkcjonowania społecznego.
5. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.


***

Sprawozdania z realizacji projektów w roku 2016.

Sprawozdanie 1 - otwórz
Sprawozdanie 2 - otwórz
Sprawozdanie 3 - otwórz   ***
Zarządzenie w sprawie dni wolnych odrabianych w sobotę
--- otwórz (.pdf)
Kalendarz roku szkolnego --- otwórz (.pdf)


***
Infotmator dla rodziców dot. działalności placówki
--- otwórz (.pdf)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego