SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Placówka istnieje od 1987 roku.
 
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu wchodzą następujące szkoły:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.

Podstawa prawna:
1) Uchwałą Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
2) Uchwałą Nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka. Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  E***
Uwaga! Trwa nabór do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
Więcej szczegółów i dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce:

***
W dniu 23.01.2019 r. odbędą się w szkole zebrania z rodzicami od godz. 15.30-16.30.
Szczegółowy wykaz znajduje się poniżej:

***

    
SZKOŁA         INTERNAT

***

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"
                                                     Ks.Twardowski

W ramach naszego Szkolnego Koła Wolontariatu organizowana jest zbiórka środków opatrunkowych i sanitarnych dla kołobrzeskiego hospicjum. Pamiętajmy i nieśmy pomoc tym, którzy jej potrzebują, okażmy serce!

Prowadzący: Anna Olczak, Beata Rebelska***

„Góra Grosza` 2018”

W „Okruszku” zbieramy Okruszkową Górę Grosza. Dołącz się do nas!

Prowadzący: Elżbieta Wolska-Grębosz

]

                                    
***

***
ZARZĄDZANIE NR SOSW-I.0210.16.201816
DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO "OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU
w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


***

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
 z realizacji projektu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2018
 „Konstruktywna teraźniejszość to kreatywna przyszłość wychowanków bez alkoholu”

***

Drodzy rodzice!

Zachęcam abyście wsparli wasze dziecko i wraz z nim  wzięli udział w logopedycznym konkursie szkolnym
p.n. „LOGOPEDYCZNE ZADANIE NA NIEDZIELĘ”
Zasady konkursu są proste, wystarczy :
  • W każdą niedzielę o 9:05 rano, na antenie radiowej TRÓJKI (na częstotliwości dla powiatu kołobrzeskiego 101.50MHz) uważnie wysłuchać z dzieckiem audycji pt.: „Zagadkowa Niedziela”.
  • Powtórkę audycji można odsłuchać na stronie internetowej radia pod tym linkiem --- otwórz link.
  • W poniedziałek przynieść HASŁO czyli odpowiedź na zagadkę, zadaną słuchaczom przez prowadzącą audycję.
  • Hasło należy zapisać na małej karteczce podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka i przynieść do gabinetu logopedycznego.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec I semestru.
  • Należy w tym czasie przynieść jak najwięcej karteczek, czyli warto słuchać audycji co niedzielę.
Wygrywa oczywiście najzagorzalszy słuchacz „Zagadkowej niedzieli”, ale nagrody przewidziane są dla wszystkich, którzy wezmą udziałw konkursie!

Opracowanie: Dorota Filipczak-Wojnicz - logopeda

 

***

© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego